Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 24 2017
Senaste Nytt

Malmö får takförskola

Spinneriets förskola. Bild: Atrium Ljungberg
Spinneriets förskola. Bild: Atrium Ljungberg
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 09 mar 2016

Atrium Ljungberg har, tillsammans med Malmös Stad, hittat en lösning för hur man ska bygga Malmös nya kommunala förskola, som kommer att ligga uppe på taket på Mobilia. Beslut om förskolan togs i mars 2015 och nu, ett år senare är det dags för de första inskolningarna. Detta skriver Mobilia i ett pressmeddelande. 

– Spinneriets Förskola är Atrium Ljungbergs första projekt med förskola på taket till en handelsplats och ett bra exempel på hur stadskvarter kan förtätas. Lösningen skapar mervärde och en spännande miljö på en i vanliga fall relativt oattraktiv och dåligt utnyttjad takyta, säger Peter Svanberg, affärsutvecklare Atrium Ljungberg i pressmeddelandet.

Förskolan ligger i ombyggda lokaler på andra våningen i Mobiliakvarteret. Med anledning av den stora svårigheten att hitta lämplig mark och förskolelokaler i de centrala delarna av Malmö ser förskolförvaltningen takförskolor som en möjlighet helt i linje med Malmös översiktsplanering kring en tät, grön och funktionsblandad stad.

På taket har man anlagt en 2 000 kvadratmeter stor grön gård som är fördelad på två etage med olika upplevelseplatser. Det har krävts mycket arbete för att utforma gården då det krävts fler element än när det byggs direkt på marken för att konstruera en kreativ lekmiljö. Träd och buskar har valts för att förstärka gårdens olika delar och skapa variation.