Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, okt, 24 2017
Senaste Nytt

Nybyggt kvarter i Kalmars historiska stadskärna

I kvarteret Gesällen byggs 114 hyresrättslägenheter och kommersiella lokaler mitt i centrala Kalmar. Bild: White Arkitekter
I kvarteret Gesällen byggs 114 hyresrättslägenheter och kommersiella lokaler mitt i centrala Kalmar. Bild: White Arkitekter
Publicerad av
Annika Wihlborg - 11 mar 2016

Som ett led i Kalmar kommuns ambition att öka stadskärnans attraktion byggs 114 nya hyresrättslägenheter och ett antal kommersiella lokaler i gatuplan i kvarteret Gesällen på Kvarnholmen, ett stenkast från Kalmar domkyrka.

Kvarnholmen är en stadsdel med ett rikt kulturhistoriskt arv med många kulturmärkta byggnader och arkeologiska fyndigheter. Det faktum att stadsdelen är ett kulturhistoriskt riksintresse har förstås påverkat utformningen av kvarteret Gesällen, vars arkitektoniska stil harmonierar med stadsdelens befintliga bebyggelse. Kvarteret började byggas i april 2015 efter att Skanska och HSB Sydost lämnat in det vinnande bidraget i en markanvisningstävling arrangerad av Kalmar kommun. Projektet inleddes med arkeologiska utgrävningar som resulterade i en mängd fyndigheter från bland annat Vasatiden. I februari 2016 påbörjades arbetet med att resa stommen och husens prefabricerade väggar.

Varierande fasadmaterial återspeglar stadsdelens historia

Inflyttningen i de 114 hyresrättslägenheterna, som fördelas på två hus med fyra respektive fem våningsplan, sker etappvis med start i augusti 2017.  Skanska och HSB Sydosts målsättning är att kvarteret ska miljömärkas enligt Miljöbyggnad nivå silver. Bland de butiker som flyttar in i de kommersiella lokalerna på gatuplan finns Hemköp, som upptar hälften av de 3 000 kvadratmeter som avsatts till kommersiella lokaler. Husens fasader består av en kombination av flera material: puts, trä och fasadskivor i varierande kulörer.

– Grundläggningsarbetet är nästan färdigt och i början av februari påbörjades prefabmontaget. Husen får en gestaltning vars gavlar delvis inspirerats av de gamla Hansastädernas bebyggelse. De kommersiella lokalerna är vända ut mot Fiskargatan, som ska omvandlas till gågata. Omvandlingen står klar ungefär samtidigt som husen blir inflyttningsklara, säger Ulf Bernefalk, projektledare för Gesällen på HSB Sydost.