Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 23 2017
Senaste Nytt

Ebab och BSK Arkitekter i samarbete

Bild: BSK Arkitekter
Bild: BSK Arkitekter
Publicerad av
Henrik Ståhl - 15 mar 2016

Projektet Yllefabriken berör en av de sista stora orörda industribyggnaderna i centrala Norrköping. Ebab och BSK Arkitekter har i uppdrag att förvandla Nyborgs gamla yllefabrik från 1900-talets första hälft till ett klimatsmart bostads- och kontorshus.

De gamla industribyggnaderna ska inrymma cirka 100 lägenheter med både hyres- och bostadsrätter, samt cirka 5 000 kvadratmeter kontor och handel. 

- Att en gammal välbyggd fastighet återbrukas och fylls med nytt liv är en av grundbultarna i projektet. Det gröna innehållet kommer också tydligt att speglas i flera av de lösningar som vi planerar, säger Lennart Berg, vd för Ebab Fastighetsutveckling AB och projektledare för Yllefabriken i ett pressmeddelande. 

I kvarteret planerar man dessutom småbutiker, matställen och kanske en saluhall. Kontoren får stora öppna ytor för modern kontorsverksamhet. Preliminär byggstart är 2016 och inflyttning preliminärt under 2018.

- Vi kommer särskilt att tillvarata industribyggnadernas unika rumsliga kvaliteter. Takhöjden och de stora fönstren ger en mycket speciell karaktär och fantastiska vyer. Goda förebilder finns i stora städer i andra länder, som New York och Amsterdam, säger Svante Bergman, ansvarig arkitekt på BSK Arkitekter.

Uppdragsgivare är det nybildade Gamlebro AB, som i sin tur ägs av kommunalägda Hyresbostäder, Heimstaden Investment AB och Ståhl Invest i Norrköping AB. Inom kvarteret planerar man även för nybyggnader som bland annat ska innehålla cirka 50 lägenheter.