Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, okt, 24 2017
Senaste Nytt

Mörby centrum blir dubbelt så stort

För att bryta upp skalan och skapa variation tänker sig Wester + Elsner arkitekter att klä den befintliga delen av centrumet med träramar som inramar olika material. Mot Golfvägen ska ett antal restauranger med inbjudande entréer locka in besökare. Wester + Elsner Arkitekter
För att bryta upp skalan och skapa variation tänker sig Wester + Elsner arkitekter att klä den befintliga delen av centrumet med träramar som inramar olika material. Mot Golfvägen ska ett antal restauranger med inbjudande entréer locka in besökare. Wester + Elsner Arkitekter
Mörby centrum byggs ut åt tre håll. I norr blir det en ny tio våningar hög kontorsbyggnad samt handelsytor på sammanlagt 20 000 kvadratmeter. I öster byggs ett nytt parkeringshus och i söder ett kontorshus på åtta våningar. Illustration: Wester + Elsner Arkitekter
Mörby centrum byggs ut åt tre håll. I norr blir det en ny tio våningar hög kontorsbyggnad samt handelsytor på sammanlagt 20 000 kvadratmeter. I öster byggs ett nytt parkeringshus och i söder ett kontorshus på åtta våningar. Illustration: Wester + Elsner Arkitekter
Bygget av Danderyds Centrum startar med kontorshuset i söder. Det blir ett hus i trä med stora glaspartier och ett klimatskal av glas. Wester + Elsner arkitekter
Bygget av Danderyds Centrum startar med kontorshuset i söder. Det blir ett hus i trä med stora glaspartier och ett klimatskal av glas. Wester + Elsner arkitekter
Publicerad av
Lars Bergström - 15 mar 2016

Mörby centrum kommer att fördubbla sin yta och byta namn till Danderyd Centrum. Byggstart är planerad till midsommar och centrumet beräknas stå klart år 2020. Tillbyggnaden blir hela 40 000 kvadratmeter varav hälften är kontor. Byggherre är Skandia Fastigheter och arkitekt Wester+Elsner arkitekter.

År 2007 vann det franska arkitektkontoret EGC, Erik Guiduice Architects, Danderyds kommuns arkitekttävling om hur detaljplanen för hur nya Mörby Centrum skulle gestaltas. Det handlar om en miljardsatsning där handels- och kontorsytorna utökas till det dubbla – från 40 000 till 80 000 kvadratmeter. Projektet har dragit ut på tiden på grund av överklaganden i flera instanser. Nu först – hela åtta år efter det att vinnaren i detaljplanetävlingen korades – kommer spaden att sätts i jorden. Första etappen beräknas komma igång vid midsommar. Danderyd Centrum ligger utefter E18, bara två tre kilometer norr om Stockholms stadsgräns. EGC:s vision för centrumet i detaljplanetävlingen var en monolitisk utsträckt kristallkropp med stora glasade partier. Ledordet var transparens. I grundförslaget skulle ett 28 våningar höghus avsluta centrumet i norr. Men höghuset har bantats till 10 våningar efter protester. En annan del i ursprungsförslaget är att ett kontorshus med åtta våningar byggs i centrumets södra del. Längre än Garnisonen När om- och tillbyggnaden är klar blir Danderyd Centrum hela 400 meter långt. – Det motsvarar sträckan mellan Hötorget och Gallerian. Som jämförelse är kvarteret Garnisonen 350 meter, och det upplever man som väldigt långt, säger Björn Åsander, projektchef på Skandia Fastigheter som är byggherre. Björn Åsander berättar att Danderyd Centrum ska byggas ut i tre riktningar: åt söder, norr och öster. Den första etappen blir det åtta våningar höga kontorshuset i centrumets södra del. Kontorshuset ska byggas samman med det befintliga centrumet från början 1960-talet och kommer att skärma av bullret från E:18. – På så sätt skapas en lugn sida mot Danderyds stadssida, säger Ivar Kandell vid Wester + Elsner Arkitekter som nu arbetar med att genomföra projektet. Kontorshuset i söder får en fasad av trä som omsluts av ett klimatskal av glas. Det är är  helt i linje med kommunens gestaltningskrav som föreskriver stora glaspartier. 20 000 kvadratmeter handelsyta Men den största tillbyggnaden sker i den norra delen av centrumet. Här ska 20 000 kvadratmeter handelsyta byggas till. Och som avslutning åt norr byggs ett inglasat kontorshus med 10 våningar. Efter till- och ombyggnaden får Danderyd Centrum ett nytt öppet och rymligt entrétorg. Samtidigt ska rörelsemönstren inne i det befintliga centrumet förändras. Det sker genom att nya rulltrappor, trappor och hissar tas upp. Trots centrumets avlånga form är både Björn Åsander och Ivar Kandell övertygade om att alla delar av centrumet kommer att få bra affärslägen. – Vi har löst det genom att centrumet öppnar sig från tre olika håll och får ingångar från alla tre planen, säger Björn Åsander. Ombyggnaden av det befintliga centrumet är en av de största logistiska utmaningarna i projektet. Bland annat ska ytskikten göras om och fönstrens bröstning sänkas. Samtidigt med ombyggnadsarbetena ska också all handel och övriga verksamheter fungera. Det blir ett pussel som heter duga! En glänsande guldbox Den tredje utbyggnaden sker öster om det befintliga centrumet – på andra sidan E18. Här ska ett nytt parkeringshus byggas som kopplas ihop med det befintliga garaget under E18. Den nya garagebyggnaden blir öppen, men ett grovmaskigt mässingnät kommer att få det att framstå som en ”guldbox”, enligt Ivar Kandell. Garaget ska förbindas med en så kallad skyway, en fribärande 60 meter inglasad gångbro. – Vi får inte stänga av trafiken på E18, så det blir en av de byggtekniska utmaningarna i projektet, säger Björn Åsander. Andra stora byggtekniska utmaningar i projektet är bygga den nya delen av centrumet över denfyrfiliga Mörbyleden. Spannet över leden är 40 meter och stödpelare kan bara förankras i mitten av vägen. Ytterligare en stor utmaning blir att bygga till tre centrumvåningar, två kontorsvåningar samt garage ovanpå den befintliga tunnelbanestationen. Här handlar det om avancerade hållbarhetsberäkningar.

Två fasader – två utformningar När det gäller gestaltningen av centrumets extremt långa långsidor har Wester + Elsner Arkitekter tänkt i olika banor. – Ut mot E18 tar ett vi större grepp. När man färdas i 90 kilometer i timmen kommer man inte att kunna uppfatta detaljer och därför jobbar vi här med en mer enhetlig fasad i glas och emaljglas, men med några framhävda byggnadsdelar. Det finns också några delar utmed E18 som har högre säkerhetskrav. Där ska fasaden tåla att en transport med farligt gods välter. – På dessa partier jobbar vi med slutna fasader täckta med keramiska material, säger Ivar Kandell. Långsidan som vänder sig från E18 och mot Danderyd vill Wester + Elsner Arkitekter ska framstå som en variationsrik stadsmiljö. Här ska finnas restauranger som vänder sig utåt lokalgatan Golfvägen. Målet är att bryta upp 1960-talets långa och enformiga fönsterförband. – Lokalgatan har ett långsammare tempo. Därför är vår ambition att bryta ner skalan och skapa en mer stadsmässig sida med mer detaljer. Tanken är att vi bland annat ska använda oss av ramar som vi fyller med olika material som till exempel trä, glas, stål och keramiskt glas, säger Ivar Kandell. Utöver Skandia Fastigheter har även Danderyds kommun byggprojekt på gång i centrum. Bland annat blir det ett nytt busstorg, en stadspark och en ny byggnad med olika kulturverksamheter. Skandia Fastigheter har också en byggrätt i anslutning till centrum på 3 500 av de 13 000 kvadratmeter bostäder som detaljplanen medger. De motsvarar cirka 150 lägenheter. – Det är väldigt kul att få vara med i ett sådant här stort projekt som dessutom har både handelsytor, kontorslokaler och boende, säger Björn Åsander. Miljöambitioner (faktaruta) Skandia Fastigheter siktar på att uppnå Bream-nivån excellent för den nyare delarna av Danderyd Centrum. För de äldre delarna är målsättningen Bream Very good efter ombyggnaden. Miljösatsningar i projektet: solceller, gröna tak, täta klimatskärmar som minskar energianvändningen samt solskyddade glas som sänker behovet av kylning sommartid. Dessutom ska förutsättningarna för geotermisk energi undersökas. Fakta – Danderyd centrumYta: 40 000 kvadratmeter handelsytor och kontor Kostnad: cirka 2 miljarder kronor Byggherre: Skandia Fastigheter Arkitekt: Wester + Elsner Arkitekter Vinnare i den tidigare detaljplanetävlingen: EGA Architecs Fasadutformning: fönsterglas, bakmålat glas, klimatskal i glas, trä, stål och keramik Byggstart: sommaren 2016 Färdigt: 2020