Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 23 2017
Senaste Nytt

Människan och konsten i centrum på NKS

Två helikoptrar får plats på taket till Nya Karolinska Solna. Astrid Kroghs konstverk under plattorna har glober som leder dagsl
Två helikoptrar får plats på taket till Nya Karolinska Solna. Astrid Kroghs konstverk under plattorna har glober som leder dagsl
Spännande konst- och designdetaljer i Nya Karolinska
Spännande konst- och designdetaljer i Nya Karolinska
Entrén till NKS, sedd från Solnavägen. Illustration: White Tengbom Team
Entrén till NKS, sedd från Solnavägen. Illustration: White Tengbom Team
Publicerad av
Henrik Ståhl - 17 mar 2016

Nya Karolinska Solna, NKS, är central i den så kallade Framtidsplanen som ska leda till bättre vård, bättre lokaler och nya arbetssätt i vården. NKS är av de största satsningarna på hälso- och sjukvården någonsin i Stockholms län.

Bygget har pågått sedan 2010 och ska stå färdigt 2018. Byggnationen sker i olika etapper. Just nu byggs det söder om Thoraxkliniken på ett område från Solnavägen i väster till sjukhusets park i öster och södra E4/E20. Under 2016 kommer första delen av NKS att vara färdigbyggd och patienter att flyttas över från Thoraxområdet till den nya byggnaden. 

-Allt går enligt planerna, budgeten hålls och under fjärde kvartalet 2016 ska den sista patienten ha flyttat in i den del av sjukhuset som blir färdig först. Då kan man också ta emot den första, nya patienten. Våren 2018 kommer hela nya Karolinska att vara i drift, säger projektdirektör Pär Olsson på Skanska Healthcare.

Alla sjukhusbyggnader har nu full höjd och arbetet koncentreras i år till att färdigställa sådant som gångvägar, gator och interiöra delar. Arbeten som elinstallationer, golvläggning och installation av medicinteknisk utrustning samt IT omfattas. 

I arbetet med färdigställandet ingår också en del av det som är det största enskilda konstprojektet för offentlig miljö i Sverige hittills. Det blir både byggnadsintegrerad konst - till exempel på fasader - och målningar, skulpturer, mobiler och annan lös konst inomhus. Väntrum, trappor och andra utrymmen kommer att präglas av ett konstnärligt uttryck. Konsten är tänkt att ha en positiv inverkan på patienter, medarbetare och besökande. Ett sextiotal konstnärer har valts ut.

-Landstinget har en policy att visa att man lägger vikt på konsten i det offentliga. Detta blir ett omfattande konstprojekt för det handlar om en omfattande byggnation, säger Pär Olsson. 

Martin West på Landstingets kulturförvaltning, kulturenheten, säger att han är övertygad om att konst – eller gestaltning som han kallar det – bidrar till en bättre vårdupplevelse.

-En genomförd konstnärlig gestaltning ger en mänskligare vård. Människor påverkas positivt, säger han.

Högst prioritet just nu har att bli färdig med gestaltningen av den del av sjukhuset som ska tas i bruk till hösten. Närmast i tid ligger ett verk till östra entrén.

-Här är det mycket barnverksamhet och vi har med oss att ”barn” i sjukvården kan vara unga vuxna. Upplevelsen ska vara spännande för envar, men vi vill också fokusera på de särskilda grupper som kommer till olika platser inom sjukhuset. Här har vi valt ett konstverk av David Svensson – en blixt som hänger i takhöjd med ett ljus som förändras över tid med hjälp av programmerat led-ljus, säger Martin.

En del av konsten är redan på plats sedan länge, till exempel glasfasaden till akutmottagningen och mosaiken i gaturummet vid en teknikbyggnad. Samtidigt är annat bara på planeringsstadiet. Allt sker i samråd med verksamhetens representanter, inredare och arkitekter.

-Målet är givetvis att vara helt färdig med den konstnärliga gestaltningen när patienter och personal flyttar in 2017, säger Martin. 

För dig som vill veta mer om Nya Karolinska Solna finns en utställning där bilder, film och en interaktiv modell visar hur NKS byggs. NKS showroom ligger till höger om huvudentrén till Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Text: Susanne Ringheim Kilje

Fakta: Uppgiften för Stockholms nya universitetssjukhus, Nya Karolinska Solna, är att bedriva den mest avancerade sjukvården, med patienterna i fokus. Samverkan mellan forskning och sjukvård ska resultera i att forskningsresultat snabbare omsätts i nya behandlingsmetoder och läkemedel. Här prioriteras vård och hjälp till de svårast sjuka och skadade. Grundforskning, klinisk forskning och utbildning är framträdande verksamhetsområden.

Byggherre: Stockholms Läns Landsting

Entreprenadform: Offentlig Privat Samverkan (OPS).Swedish Healthcare, som är ett samarbete mellan Skanska och brittiska Innisfree, har åtagit sig service och drift av sjukhuset i 30 år. Skanska tar hand om själva byggnationen.

Byggkostnad: 14,5 miljarder kronor 

Storlek/Yta: 330 000 BTA 

Arkitektgrupp: White & Tengbom

Antal våningsplan: som högst 12, varav 1-2 källarplan  

Vårdplatser: totalt 730 stycken för inlagda patienter

Dessutom: 110 dagvårdsplatser, 178 mottagningsrum, 35 operationssalar, 66 platser för pre- och postoperation, 8 strålbehandlingsrum med mera

Antal platser för forskare och studenter: 1 000

Miljöcertifierat: LEED Guld och Miljöbyggnad Guld

Bygget har pågått sedan 2010 och ska stå färdigt 2018. Byggnationen sker i olika etapper. Just nu byggs det söder om Thoraxkliniken på ett område från Solnavägen i väster till sjukhusets park i öster och södra E4/E20. Under 2016 kommer första delen av NKS att vara färdigbyggd och patienter att flyttas över från Thoraxområdet till den nya byggnaden. 

-Allt går enligt planerna, budgeten hålls och under fjärde kvartalet 2016 ska den sista patienten ha flyttat in i den del av sjukhuset som blir färdig först. Då kan man också ta emot den första, nya patienten. Våren 2018 kommer hela nya Karolinska att vara i drift, säger projektdirektör Pär Olsson på Skanska Healthcare.

Alla sjukhusbyggnader har nu full höjd och arbetet koncentreras i år till att färdigställa sådant som gångvägar, gator och interiöra delar. Arbeten som elinstallationer, golvläggning och installation av medicinteknisk utrustning samt IT omfattas. 

I arbetet med färdigställandet ingår också en del av det som är det största enskilda konstprojektet för offentlig miljö i Sverige hittills. Det blir både byggnadsintegrerad konst - till exempel på fasader - och målningar, skulpturer, mobiler och annan lös konst inomhus. Väntrum, trappor och andra utrymmen kommer att präglas av ett konstnärligt uttryck. Konsten är tänkt att ha en positiv inverkan på patienter, medarbetare och besökande. Ett sextiotal konstnärer har valts ut.

-Landstinget har en policy att visa att man lägger vikt på konsten i det offentliga. Detta blir ett omfattande konstprojekt för det handlar om en omfattande byggnation, säger Pär Olsson. 

Martin West på Landstingets kulturförvaltning, kulturenheten, säger att han är övertygad om att konst – eller gestaltning som han kallar det – bidrar till en bättre vårdupplevelse.

-En genomförd konstnärlig gestaltning ger en mänskligare vård. Människor påverkas positivt, säger han.

Högst prioritet just nu har att bli färdig med gestaltningen av den del av sjukhuset som ska tas i bruk till hösten. Närmast i tid ligger ett verk till östra entrén.

-Här är det mycket barnverksamhet och vi har med oss att ”barn” i sjukvården kan vara unga vuxna. Upplevelsen ska vara spännande för envar, men vi vill också fokusera på de särskilda grupper som kommer till olika platser inom sjukhuset. Här har vi valt ett konstverk av David Svensson – en blixt som hänger i takhöjd med ett ljus som förändras över tid med hjälp av programmerat led-ljus, säger Martin.

En del av konsten är redan på plats sedan länge, till exempel glasfasaden till akutmottagningen och mosaiken i gaturummet vid en teknikbyggnad. Samtidigt är annat bara på planeringsstadiet. Allt sker i samråd med verksamhetens representanter, inredare och arkitekter.

-Målet är givetvis att vara helt färdig med den konstnärliga gestaltningen när patienter och personal flyttar in 2017, säger Martin. 

För dig som vill veta mer om Nya Karolinska Solna finns en utställning där bilder, film och en interaktiv modell visar hur NKS byggs. NKS showroom ligger till höger om huvudentrén till Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Text: Susanne Ringheim Kilje

Fakta: Uppgiften för Stockholms nya universitetssjukhus, Nya Karolinska Solna, är att bedriva den mest avancerade sjukvården, med patienterna i fokus. Samverkan mellan forskning och sjukvård ska resultera i att forskningsresultat snabbare omsätts i nya behandlingsmetoder och läkemedel. Här prioriteras vård och hjälp till de svårast sjuka och skadade. Grundforskning, klinisk forskning och utbildning är framträdande verksamhetsområden.

Byggherre: Stockholms Läns Landsting

Entreprenadform: Offentlig Privat Samverkan (OPS).Swedish Healthcare, som är ett samarbete mellan Skanska och brittiska Innisfree, har åtagit sig service och drift av sjukhuset i 30 år. Skanska tar hand om själva byggnationen.

Byggkostnad: 14,5 miljarder kronor 

Storlek/Yta: 330 000 BTA 

Arkitektgrupp: White & Tengbom

Antal våningsplan: som högst 12, varav 1-2 källarplan  

Vårdplatser: totalt 730 stycken för inlagda patienter

Dessutom: 110 dagvårdsplatser, 178 mottagningsrum, 35 operationssalar, 66 platser för pre- och postoperation, 8 strålbehandlingsrum med mera

Antal platser för forskare och studenter: 1 000

Miljöcertifierat: LEED Guld och Miljöbyggnad Guld