Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 24 2017
Senaste Nytt

Skanska bygger nya Kungälvs sjukhus

Bild: Sweco/Aart Architects
Bild: Sweco/Aart Architects
Publicerad av
Henrik Ståhl - 22 mar 2016

Skanska har tecknat ett partneringavtal med Västfastigheter med syfte att utveckla och bygga Nya Kungälvs Sjukhus. I en inledande fas handlar det om projektering, en gemensam tidplan och att säkerställa projektets kostnader för att sedan kunna genomföra själva byggprojektet.

 Utvecklingen av sjukhuset innefattar nybyggnad och ombyggnad av befintliga hus. Det blir bland annat en ny vårdbyggnad med 280 vårdplatser i enkelrum. Den nya vårdbyggnaden, beslutad av regionstyrelsen i Västra Götaland, är ett första steg för att skapa förutsättningar för sjukhusets utökade roll och uppgift inom akutsjukvården i Göteborgsområdet. Därefter planeras ett antal projekt för att anpassa sjukhuset till dess nya uppdrag.

 Arbetet med Nya Kungälvs Sjukhus är uppdelat i flera delprojekt där separata avtal sluts för varje delprojekt. Målet är att kunna nå fram till byggstart under våren 2016 och byggtiden är beräknad till cirka fem år.