Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, okt, 24 2017
Senaste Nytt

Sveriges största passivhus tar form

Rättspsykiatriskt centrum blir, med sina 12700 kvadratmeter, Sveriges hittills största passivhus. Bild: BSK Arkitekter
Rättspsykiatriskt centrum blir, med sina 12700 kvadratmeter, Sveriges hittills största passivhus. Bild: BSK Arkitekter
Publicerad av
Annika Wihlborg - 23 mar 2016

I oktober 2016 invigs Rättspsykiatriskt centrum, Region Skånes nya kraftcentrum för högspecialiserad vård, forskning och utbildning i Trelleborg. RPC består av en vinkelformad byggnad med fyra huskroppar som separerar olika verksamheter. De tre flyglarna samlas runt en gemensam innergård med många gröna inslag som ska bidra till en läkande vårdmiljö och en modern rättspsykiatrisk vård.

Rättspsykiatriskt centrum blir, med sina 12 700 kvadratmeter, Sveriges hittills största passivhus. En högisolerad klimatskärm och fönster med bra U-värden bidrar till att göra anläggningen energieffektiv. Anläggningen värms upp med energi från solceller, geotermi och ett eget vindkraftverk. Dessutom kommer ventilationsluftens energiinnehåll att värmeåtervinnas med drygt 80 procent. Energisnåla fläktar, pumpar, vitvaror och LED-belysning bidrar också till att minimera energiförbrukningen.

Robust tegelfasad anknyter till skånsk byggnadstradition

RPC har plats för 51 patienter och blir arbetsplats för drygt 140 medarbetare. Anläggningen får en robust fasad i tegel som anknyter till den skånska byggnadstraditionen och ett grönt sedumtak anknyter till de gröna omgivningarna, som bland annat består av ett koloniträdgårdsområde.

– Anläggningen ska vara besiktigad och överlämnas till verksamheten i juni 2016. För närvarande pågår arbetet med invändiga installationer, exempelvis el, ventilation och VVS-arbeten. Så snart vintern är över inleds arbetet med den gemensamma innergården och de tre enheternas separata innergårdar. På den gemensamma innergården planeras bland annat en basketplan, en damm, ett utekök och promenadstråk med nivåskillnader, säger Mattias Wallin, projektledare för RPC på Region Skåne.

 

Faktaruta; Nybyggnation av rättspsykiatrisk klinik, Trelleborg

Byggherre: Region Skåne Regionservice

Beställare: Region Skåne

Produktionsledare: Byggadministration Harald Olsson

Arkitekt: BSK Arkitekter

Konstruktör: Structor Bygg Malmö

Omfattning: 12700 kvadratmeter

Tidsram: Byggstart april 2014, beräknas stå klart juni 2016. Invigning i oktober samma år.

Byggkostnad: 330 miljoner kronor

Fakta om hållbarheten i projektet: Byggnaden kommer att certifieras som Miljöbyggnad nivå Guld och blir dessutom Sveriges hittills största passivhus. RPC beräknas bli tio gånger mer energieffektivt än ett konventionellt hus som certifieras enligt Miljöbyggnad nivå guld.