Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, okt, 24 2017
Senaste Nytt

Nya bostadsrätter i Gottsunda

Bild: Uppsala kommun
Bild: Uppsala kommun
Publicerad av
Henrik Ståhl - 24 mar 2016

Mark- och exploateringsutskott i Uppsala har fattat beslut om att Erlandsson Bygg i Öst vinner markanvisningstävlingen för byggande av 120 bostadsrätter i centrala Gottsunda.

Förslaget vann enligt utskottet för sin goda gestaltning av kvarteret, den ljusa innergården och sitt fokus på social hållbarhet. Exploatören planerar att erbjuda praktik- och lärlingsplatser till ungdomar som bor i Gottsunda – Valsätra.

I de centrala delarna av Gottsunda pågår en utveckling sedan flera år, bland annat har Gottsunda Allé och Gottsunda torg byggts. En mer expansiv utveckling kommer att ske de närmsta åren och kommunen jobbar nu med att ta fram ett planprogram för Gottsundaområdet. Det vinnande förslaget från Erlandsson Bygg i Öst innehåller cirka 120 bostadsrätter.

-Erlandssons förslag är väl genomarbetat och vi ser det som särskilt positivt att de vill bygga bostadsrätter i ett i övrigt hyresrättstätt område, de vill också ta sociala ansvar bland annat genom att erbjuda praktikplatser åt ungdomar från Gottsunda, säger Erik Pelling (S), ordförande i mark- och exploateringsutskottet.

Markanvisningen beräknas innebära en intäkt på 19 miljoner kronor för kommunen.