Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Schweiziska arkitekter besöker Nordbygg

Julia Svensson, tillförordnande chefredaktör på tidskriften Arkitektur. Foto: Moa Karlberg
Julia Svensson, tillförordnande chefredaktör på tidskriften Arkitektur. Foto: Moa Karlberg
Villa Samurai i Kangasala, Finland. Ett projekt av det schweiziska arkitektkontoret Helsinkizurich. Foto: Helsinkizurich
Villa Samurai i Kangasala, Finland. Ett projekt av det schweiziska arkitektkontoret Helsinkizurich. Foto: Helsinkizurich
Publicerad av
Conventus MediaHouse - 31 mar 2016

Den 8 april, sista dagen på Nordbygg, håller tidskriften Arkitektur i Arkitekturdagen. Utöver presentation av tre schweiziska arkitektkontor kommer det också vara bland annat panelsamtal och jämförelser mellan svensk och schweizisk arkitektur.  

- Schweiz är intressant för Sverige just för att den schweiziska arkitekturen präglas av en stor precision, hantverksmässighet och småskaliga aktörer medan svenska byggindustrin däremot snarare utmärker sig genom standardisering och industrialisering. Skillnaden är stor mellan länderna och detär intressant att belysa hur det småskaliga sättet fungerar att arbeta på, säger Julia Svensson, tillförordnande chefredaktör på Arkitektur.

Det är tre stycken schweiziska arkitektkontor som har bjudits in för att berätta om sina verksamheter. Ett kontor är Helsinkizurich som har sin verksamhet i både Zürich och Helsingfors. Kontoret grundades 2009 och arbetar med både inhemska (finska som schweiziska) och internationella projekt.

- Det är ett arkitektkontor som är intressant ur just den här nordiska aspekten, säger Julia Svensson.

De andra kontoren som kommer att vara på plats är Buchner Bründler och så den välkända Silvia Gmür som med en rad sjukhus och vårdbyggnader bakom sig har en stark position inom gemensam samhällsarkitektur i Schweiz. 

 

Samtal och paneldebatt

En del av dagordningen innefattar ett samtal mellan arkitekturhistorikern Claes Caldenby och den schweiziske arkitekturvetaren Christoph Wieser. Ett ämne som kommer att tas upp är att synen på arkitektur och arkitekturens roll i Norden och Schweiz låg nära varandra, under främst 1930-talet, och hur de båda regionerna därefter utvecklats i varsin riktning.

- Idag när vi står inför bådeklimathot och stor bostadsbrist så tror jag att den svenska byggindustrin har mycket att lära av ett land som präglas av hantverksmässighet och småskalighet,  i motsats till den storskaliga produktionen som finns i Sverige, säger Julia Svensson.

Arkitekturdagen kommer att sedan avslutas med en paneldebatt där bland annatde tre schweiziska arkitektkontoren deltar. Dan Hallemar, chefredaktör och ansvarig utgivare för tidskriften Arkitektur, kommer att leda debatten.

Paneldebatten ska bland annat handla om Nordens och Schweiz relation till sin respektive byggnadshistoria och vad som är vägen framåt – vad kan vi idag lära av det som byggdes 1930?

Efter paneldebatten ska det bli en lunch där det kommer finnas möjligheter att fortsätta ha diskussioner och samtal med de deltagande arkitekterna.Det ska bli väldigt spännande att se hur denna dag kommer att tas emot av den svenska byggindustrin. Kanske kan del leda till intressanta samarbeten, ellertill att nya idéer väcks. Vi hoppas det kommer mycket folk, säger Julia Svensson.

 

Till Arkitekturdagen är det fri entré men antalet platser är begränsat. Anmälan görs på Nordbyggs hemsida.

Arkitekturdagen arrangeras i samarbete med Schweiziska ambassaden i Stockholm.

Annons

Annons

Annons