Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 20 2019
Senaste Nytt

M3 Bygg renoverar Gustaf Vasa kyrka

Foto: M3 Bygg
Foto: M3 Bygg
Publicerad av
Henrik Ståhl - 13 apr 2016

En av Sveriges få nybarockkyrkor, Gustaf Vasa kyrka vid Odenplan i Stockholm, ska underhållas så att dess kulturhistoriska värden lyfts fram och består. De underhålls- och renoveringsåtgärder som nu ska ske ska förlänga livslängden på byggnaden, inventarier och ytskikt. Församlingen har inväntat färdigställandet av Citybanan för att kunna utföra den välbehövliga restaureringen av kyrkan.

Exteriört görs fasadrenovering och lagningar av koppartak. Invändigt inkluderar entreprenaden omfattade rengöring och konserveringsarbeten, två hissar, nya personalutrymmen, wc-grupper och ytskiktsrenoveringar. Största delen av värmedistributionssystemet med radiatorer byts ut till nytt system. Delvis uppvärmning med golvvärme kommer att införas, ledningarna förläggs i golvfriser och ytor för golvvärme. Huvuddelen av vatten- och avloppsinstallationerna i byggnaden byts ut. Ventilation införs i våtgrupper, kontors- och personalutrymmen. Elinstallationerna är av gammalt datum och i stort behov av utbyte i stora delar av kyrkan. Belysning uppdateras och kompletteras. Nödbelysning, telefon- och datanät, ljudanläggning, åskskydd och larmanläggning kommer att installeras.

Annons

Annons

Annons