Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 25 2018
Senaste Nytt

Kontorsfastighet blir levande stadskvarter i Hallonbergen

Bild: Tengbom
Bild: Tengbom
Publicerad av
Henrik Ståhl - 21 apr 2016

Sundbyberg är till ytan Sveriges minsta kommun, men växer desto mer. Faktum är att kommunen har landets största befolkningstillväxt och högsta bostadsbyggande. Under året går byggstarten för Wallenstams projekt i Hallonbergen där en kontor- och handelsfastighet omvandlas till ett levande kvarter med bostäder, förskola och närservice. 

Byggherre är Wallenstam som nyligen förvärvade fastigheten Freden Större 11 från Profi Fastigheter. Tengbom arkitekter hade då, på uppdrag av Profi Fastigheter och i nära samarbete med kommunen, tagit fram en detaljplan för projektet.  

Aktiv förvaltning gav resultat 

Profi Fastigheter köpte kontors- och handelsfastigheten år 2010 och drev under flera år en aktiv förvaltning och utveckling. Mantog initiativ till att göra om fastigheten till ett stadskvarter med bostäder och närservice och engagerade arkitektbyrån Tengbom för detaljplanen. Tengbom valde att ta ett helhetsgrepp kring allt från utveckling av den befintliga strukturen till ny bebyggelse och utformning av  torg och gårdar. Man planerade för en tät och levande miljö där bostaden skulle stå i fokus och kärnvärden som långsiktighet och social hållbarhet var viktiga.

- Den arkitektur vi skapar sätter alltid brukaren i fokus. Det vi skapar ska bidra till samhället och måste därför vara långsiktigt. Vi har på uppdrag av Profi utgått ifrån Hallonbergens befintliga kvaliteter och karaktär samtidigt som vi tänker nytt, inte minst när det gäller social hållbarhet, säger Marie-Louise Öberg, arkitekt på Tengbom.

Utvecklingsprojekt med potential

Detaljplanen vann laga kraft i juli 2015, samma år som Wallenstam förvärvade fastigheten från Profi Fastigheter. Affären omfattade då ett utvecklingsprojekt med byggrätter för möjlig nyproduktion av 600 – 800 lägenheter samt befintliga byggnader om cirka 37 000 kvadratmeter bestående av kontor, lager och handel.

-        Genom förvärvet får vi möjlighet att ytterligare bidra till stadsutvecklingen i Sundbyberg, vi kommer att kunna ta ett helhetsgrepp om området och utveckla en helt ny stadsdel med blandade upplåtelseformer. Våra tidigare erfarenheter av att driva utvecklingsprojektprojekt i kommunen är mycket goda, där nu utvecklingen av Tuletornen och Tuletorget börjar närma sig färdigställande. Därför känns det väldigt roligt att nu få möjligheten att ta sig an nästa stora stadsutvecklingsprojekt i Sundbyberg, säger Wallenstams vd Hans Wallenstam.

Blandad bebyggelse och service

Projektet kommer främst innebära nybyggnation av flerbostadshus i blandade upplåtelseformer och kommer ske i etapper. I detaljplanen specificeras ca 450 lägenheter i nya byggnader, ca 80 studentbostäder i en ny byggnad och cirka 24 lägenheter i två plan ovanpå befintliga kontorsbyggnader. Det kommer även finnas möjlighet att omvandla befintliga kontorsbyggnader till lägenheter, totalt cirka 140st. Man kommer inrymma centrumfunktioner och förskola i de byggnader som redan finns på plats. Målsättningen med det nya kvarteret är att skapa förutsättningar för ett levande stadsliv och trygga promenadstråk. Fastigheten har ett attraktivt läge i och med närheten till den nya Arenastaden och expansiva områden som Stora Ursvik och Järvastaden. Dessutom finns större natur- och rekreationsområden inom räckhåll.

 

Fakta:

  • Freden Större 11 är en kontors- och handelsfastighet i Hallonbergen som nu omvandlas till bostäder, förskola och närservice
  • Projektet har en potentiell byggrätt för 600 – 800 lägenheter inklusive studenbostäder i såväl befintliga byggnader som nyproducerade
  • Målet är att skapa ett stadskvarter med en levande och trygg miljö
  • Wallenstam är byggherre och driver projektet sedan 2015
  • Profi Fastigheter förvärvade fastigheten år 2010 och förvaltade och utvecklade lokalerna fram tills de köptes upp av Wallenstam
  • Detaljplanen togs fram av Tengbom på uppdrag av Profi Fastigheter 

Annons

Annons