Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 25 2019
Senaste Nytt

Stora Ursvik expanderar igen

Bild: ÅWL Arkitekter
Bild: ÅWL Arkitekter
Publicerad av
Henrik Ståhl - 22 apr 2016

Stora Ursvik, en av Sundbybergs kraftigast växande stadsdelar, utökas igen. Den här gången med tre kvarter och 440 lägenheter på den s k FOI kullen, tidigare Totalförsvarets forskningsinstituts mark, vilket skapar spännande möjligheter för arkitektur och rekreation.  

Det finns en väl genomtänkt strategi för stadsdelen Stora Ursvik. Den började bebyggas 2006 och i slutet av 2012 bodde 1686 personer i området. När det är färdigbyggt år 2027 beräknar man att cirka 15 000 människor kommer bo i stadsdelen. Befolkningen är blandad med allt från förstagångsköpare till pensionärer, många barnfamiljer men också ensamstående.

Genomtänkt bostadsområde

I utvecklingsarbetet för Stora Ursvik är man mån om invånarna och lägger stor vikt vid att skapa trivsamma kvarter, varierad arkitektur, vackra och gröna omgivningar och en service som gör tillvaron enkel och bekväm. Bebyggelsen är en blandning av villor, radhus och flerfamiljhus. I direkt närhet finns butiker och service, natur och rekreationsområden. Att skapa platser för aktivitet och umgänge är viktigt, likaså en ambitiös konstsatsning som ger Ursvik en egen karaktär och bidrar till trivseln i området.

Sluttningen ger möjligheter

Även arkitekturen är en viktig del i utvecklingen av Stora Ursvik. När det var dags för ytterligare expansion i form av etapp 3 fick arkitektbyrån ÅWL i uppdrag av NCC att ta fram en strukturplan. Husen skulle byggas på FOI Kullen och områdets topografiska förutsättningar fick avgöra utformningen. Genom att gruppera husen längs sluttningen kunde man skapa utblickar och samtidigt spara en del av platsens befintliga vegetation. Man la även stort fokus på möjligheten att till fots kunna röra sig längs och uppför kullen.  

Byggprojekt i startgroparna

Wåhlin Fastigheter köpte senare marken av NCC och just nu befinner man sig på bygglovsstadiet för de tre kvarter som kommer inrymma hyresrätter och några lokaler. Planen är att påbörja projektet nu i vår och därefter bygga i tre etapper, den sista beräknas bli färdigställd 2020/2021. Vem som kommer bygga är inte klart i dagsläget.

Nybyggt på äldre mark  

Totalt planeras för 440 lägenheter, de flesta ettor till fyror och någon femma samt två LSS-boende, fördelade på nio huskroppar. Bakom den första etappen kommer Sundbybergs stad bygga en förskola. Försvarets forskningsanstalt (FOA), numera Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) ägde tidigare marken och kvar står fortfarande en gammal vaktstuga som man kommer bevara, i vilken form vet man dock ännu inte.

Spännande gestaltning

Det är av stor vikt att husen passar in arkitektoniskt och man satsar på en bra blandning av fint gestaltade hus. Det första kvarteret består av ett lamellhus, hela 150 meter långt. Det är en rejäl byggnad och för att den inte ska upplevas för massiv har man arbetat med olika byggmaterial. 

-        Vi har jobbat med höjden och fasaden. Vi har använt oss av olika fasadmaterial och delat in huset i tre delar där varje del har fått en egen gestaltning; i tegel, tegel/puts respektive plåt. Plåtsektionen är gjord i zinkmaterial med kassetter kombinerade så att de bildar ett fiskfjällsmönster, berättar Thomas Hörnfeldt, projektledare på Wåhlin Fastigheter..

 

fakta

  • Stora Ursvik är en stadsdel som expanderar kraftigt och nu utökas med ytterligare en etapp bostäder. När området som helhet är färdigbyggt år 2027 beräknas 15 000 människor bo här.
  • Wåhlin Fastigheter äger marken, vem som blir entreprenör är ännu inte fastställt.
  • ÅWL Arkitekter har tagit fram struktur- och detaljplan.
  • Man har planerat för 440 lägenheter, främst 1 – 4:or och två LSS-boenden.
  • Bygget kommer ske i tre etappar och beräknas vara klart 2020/2021.
  • Bostäderna byggs på den tidigare FOI Kullen som tidigare tillhörde Totalförsvarets Forskningsinstitut.

Annons

Annons

Annons