Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 20 2019
Senaste Nytt

Parallella arkitektuppdrag i Gustavsberg

Översiktsbild av Adept/Mandaworks.
Översiktsbild av Adept/Mandaworks.
Publicerad av
Henrik Ståhl - 20 maj 2016

Värmdö kommun har genomfört en offentlig upphandling av arkitekter för parallella uppdrag gällande Gustavsberg. De fyra arkitektkontor som valts ut att arbeta med parallella arkitektuppdrag Gustavsberg är CF Møller Architects, Kod Arkitekter, Mandaworks/Adept och White arkitekter. Deras uppdrag har varit att utarbeta gestaltningsförslag för de centrala delarna i Gustavsberg.

Parallella arkitektuppdrag presenterades i kommunstyrelsens planutskott den 18 maj. Nu påbörjas arbetet med att ta fram en handlingsplan som ska innehålla tidplan och budget samt utgöra underlag för politiska beslut och därmed styra detaljplanearbetet.

Arkitektkontorens förslag ställs ut i Runda huset i Gustavsberg.

Under förmiddagen lördagen den 4 juni kommer arkitektkontoren själva att kortfattat presentera sitt förslag. Under eftermiddagen hålls en dialog med medborgarna om Gustavsbergs utveckling.

Resultatet av parallella uppdrag kommer att ligga till grund för det kommande detaljplanearbetet och utgöra inspirationsunderlag för stadsutvecklingen i Gustavsberg.

Annons

Annons

Annons