Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Migrantboende och bostadsbrist bland examensprojekt

Bild: Hannes Eriksson
Bild: Hannes Eriksson
Publicerad av
Henrik Ståhl - 30 maj 2016

När KTH Arkitekturskolans slututställning öppnar är det många intressanta examensprojekt som presenteras. Bland de projekt som sticker ut återfinns arbeten som berör bostadsbristen, migrantboenden och att bygga hus med gratisgrejer från Blocket.

Diploma Days heter KTH Arkitekturskolans slututställning som startar i veckan. Här är tre examensprojekt som är extra intressanta.

One + One > Two är ett examensprojekt av Hannes Eriksson. Inom ramen för bostadsbristen i Sverige har ett antal röster höjts i syfte att komma med olika lösningar på problemet. Öka tillgängligheten till de befintliga bostäder som finns, minska bostadsytan där det går för att öka antalet bostäder och överge bullerregler när nya bostäder byggs. Det som går förlorat i denna pragmatiska hållning till bostadsbristen är svaret på följande fundamentala fråga: Hur vill vi bo och leva? Hannes Eriksson söker i detta examenprojekt ifrågasätta de normgivande ideal som finns när det kommet till bostäder och boende, och försöker vidga vyerna för hur vi skulle kunna leva.

  Finding common ground - refugee housing in Stockholm är ett projekt av Leonie Greiner. Här undersöks hur arkitektur kan påverka samhällets uppfattning om flyktingar och asylsökande. Bakgrunden är bland annat de reaktioner som uppstod bland boende i närområdet när Farsta stadsdelsförvaltning i södra Storstockholm för ett tag sedan offentliggjorde modulbostäder för asylsökande i Fagersjö. Leonie Greiner har i sitt projekt föreslagit ett koncept för just temporära bostäder som både kommer det omliggande samhället till godo och höjer de boendes acceptans för samma bostäder. Tanken är att skapa en plats som möjliggör värdigt boende och som kopplar ihop asylsökande och lokalbefolkningen.

 

Annons

Annons

Annons