Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 20 2019
Senaste Nytt

Cord Siegel och Axel Hauschild vinner pris

Foto: Svensk Betong
Foto: Svensk Betong
Foto: Svensk Betong
Foto: Svensk Betong
Foto: Svensk Betong
Foto: Svensk Betong
Publicerad av
Henrik Ståhl - 02 jun 2016

Cord Siegel och Axel Hauschild på Hauschild + Siegel architecture vann Svensk Betongs Arkitekturpris Prefab. Det tillkännagavs vid prisutdelningen på Kulturhuset i Stockholm.

Priset får de för bostadsrättsföreningen Ohoj i Malmö. Juryn, som bestått av Petra Gipp, Petra Gipp Arkitektur, Joakim Lyth, Wingårdhs Arkitektkontor och Trine Amundsen, Ramp Arkitekter, formulerar sin motivering så här:

”I Västra hamnen i Malmö ligger bostadsrättsföreningen Ohoj, med 10 etagelägenheter i en tydlig struktur, där plan och sektion sinnrikt interagerar och skapar dynamiska bostäder. Här samverkar det vertikala och det horisontella rummet med ljuset, som pressas in genom de noga avvägda öppningarna i yttermuren. Arkitekterna, som också varit byggherrar, har arbetat med betongen på ett mycket medvetet sätt, med hela skalan från väggelement till detaljer. Materialet har bearbetats på ett skulpturalt och taktilt sätt, med robusta detaljer och en ärlighet där materialet tillåts artikulera sig i relation till det vardagliga livet. Det inre livet samspelar med det yttre och låter ekologiska, ekonomiska och sociala frågor bilda en arkitektonisk komposition som relaterar till sin kontext på ett känsligt, egensinnigt och modigt sätt.”

Övriga nominerade var Hammarby gård, Hus 2, Stockholm, genom arkitekterna Johan Arrhov och Henrik Frick, Arrhov Frick Arkitektkontor och Metropol, Radisson Blu Hotel, Helsingborg, genom arkitekt Anders Blomqvist, Horisont Arkitekter.

Svensk Betongs Arktitekturpris Prefab delas ut vartannat år och i år var det för 13:e gången.

Annons

Annons

Annons