Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 19 2019
Senaste Nytt

Rinkebystråket får Stadsmiljöpris

Foto: Holger Ellgaard
Foto: Holger Ellgaard
Publicerad av
Henrik Ståhl - 08 jun 2016

Rinkebystråket får Stockholms Handelskammares Stadsmiljöpris, som delats ut sedan 1986.

- Handelskammarens Stadsmiljöpris går i år till Rinkebystråket. Efter att i nästan ett halvt sekel inte varit mer än en väg genom Rinkeby har de slänter som tidigare separerade bilarna från människorna bebyggts med lokaler. Resultatet har blivit ett gaturum som inbjuder såväl till promenader som till en pratstund, eller ett besök i någon av de många butiker som redan gjort gatan till sin, säger Sven Unger, ordförande för Stadsmiljöprisets jury i ett pressmeddelande. 

- Genom att belöna satsningen på Rinkebystråket vill Handelskammaren visa på vikten av genomtänkta förbättringar i stadsmiljön i allmänhet, och i de trafikseparerade stadsdelarna i synnerhet. Vi välkomnar även att företagandet får en mer framträdande plats, säger Sven Unger. Fakta om Handelskammarens stadsmiljöpris:

  • Handelskammarens stadsmiljöpris belönar projekt som på bästa sätt bidragit till förskönande eller förbättring av Stockholms stadsmiljö. Projektet ska ha slutförts under det gångna året. Insatsen kan vara av återställande, bevarande, förnyande eller på annat sätt förändrande karaktär och gälla en miljö, inom- eller utomhus, som är tillgänglig för allmänheten.
  • Priset, som tidigare kallades Stockholmspriset, har funnits sedan 1986. De första åren gick priset till idéer för Stockholms förskönande och förbättrande. Sedan 1995 delas priset ut till projekt som faktiskt blivit genomförda.
  • Juryn består av Sven Unger (ordförande), Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Hedvig Hedqvist, Skribent/designhistoria, Henrik Nerlund, Rådet till skydd för Stockholms skönhet, Martin Rörby, Arkitekturhistoriker, Rasmus Waern, Wingårdh arkitektkontor, Anders Wahlgren, Suecia-Film, Jan Åman, Curator och kulturentreprenör, Boel Hellman, Arkitekt och delägare i Happyspace, Marianne Andrée och Daniella Waldfogel, Stockholms Handelskammare.
  • Annons

    Annons

    Annons