Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Brinkskolan vinnare i Täby

Foto: Brinkskolan Hundven-Clements Photography
Foto: Brinkskolan Hundven-Clements Photography
Publicerad av
Henrik Ståhl - 21 jun 2016

Brinkskolan blev vinnare av Täbys stadsbyggnadsprojekt 2016.

Brinkskolan och Brinkens förskola är den första nya skolan som Täby kommun har byggt på 17 år. 

Den bärande idén är att hela skolan ska vara en inspirerande och lärande miljö. En flexibel och effektiv skola för 500 skol- och förskolebarn, där alla ytor går att använda för lärandeprocesser. För att ge den stora skolbyggnaden en skala som känns trygg för eleverna, har den delats upp i tre volymer som binds samman av ett stort, öppet rum. Det centrala rummet fungerar som ett nav i byggnaden med huvudentré, matsal, bibliotek och studietorg/aula. 

Link arkitektur har varit med i projektet från början till slut och processen har gått fort. På 2,5 år har alltifrån verksamhetsbeskrivning till projektering av både byggnad och inredning hunnits med, och gått under budget dessutom.

Vinnarmotiveringen:

”En skola som skiljer sig från andra, som signalerar långsiktig omsorg om dem som ska vistas där. Här tar man fasta på hållbarhet – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Materialval, rumsuppbyggnad och rumssamband stödjer denna grundsyn. Varje lärandesituation har sitt specifika rum. Här har man lagt grunden för framtiden genom tydlig omsorg om den kommande generationens miljö.

En byggnad för ca 500 skol- och förskolebarn och ca 60 skolpersonal, med en utformning som in i minsta detalj tar fasta på en gemensam pedagogisk idé – ett lärande av varandra. Elever och lärare har fått huvudrollerna under arbetet med att forma skolan. Därtill certifierad för miljöbyggnad guld.”

 

Annons

Annons

Annons