Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 20 2019
Senaste Nytt

Stockholms första levande fasad

Bild: Nyréns arkitektkontor
Bild: Nyréns arkitektkontor
Publicerad av
Tommy Ekholm - 29 jun 2016

På uppdrag av Vasakronan så har Nyréns Arkitektkontor nu arbetat fram förslag på fasadförädling i kvarteret Klara Zenit/Kv Blåmannen i Stockholm. Man har haft ambitionen att röra byggnaden så lite som möjligt, men ändå skapa en kommersiellt tilldragande fasad, värdig byggnadens position i staden.

Växtväggen är den första etappen i omvandlingen av fasaden. En växtvägg går i linje med stadens målsättningar att stärka grönstrukturen och öka den biologiska mångfalden i en del av staden där stor brist på grönytor råder. Växterna kommer att växla utseende under året, mellan vintergrönt och blomningsperioder. Växterna har valts ut i avstämning med SLU och det finns bland annat lingon, skvattram, strandråg och salvia samt en och annan tulpanlök!

Den 70 kvadratmeter stora växtväggen rymmer 2500 plantor av 40 olika arter. Växterna planteras på filt som är kopplat till ett sinnrikt bevattningssystem. Allt levererat av Greenworks.

Annons

Annons

Annons