Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Uppsala får åter en stadsarkitekt

Claes Larsson. Foto: Uppsala kommun
Claes Larsson. Foto: Uppsala kommun
Publicerad av
Tommy Ekholm - 30 jun 2016

Claes Larsson har utsetts till Uppsalas första stadsarkitekt sedan 2004, då Stig Ahlgren gick i pension. Uppdraget innebär ett särskilt ansvar för hur Uppsala utformas arkitektoniskt och för att intressanta miljöer bevaras.

Beslutet att tillsätta stadsarkitekt är en markering av arkitekturfrågorna och deras centrala betydelse i stadsutvecklingen.

– Uppsala befinner sig i en spännande tid, där framtidens Uppsalasiluett utformas. Vi ska skapa bra miljöer att bo och verka i och i Claes får vi en skicklig och framåtblickande medarbetare på en viktig post, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Uppsala har haft en rad betydande stadsarkitekter som präglat stadens utformning under andra halvan av 1900-talet. Mest känd är Gunnar Leche som bland annat stod bakom utformningen av Vaksalaskolan och Saluhallen vid S:t Eriks torg.

Claes Larsson kan tillträda tjänsten direkt eftersom han sedan hösten 2015 haft uppdraget som ansvarig för Projektet Arkitektur Uppsala och att ta fram en arkitekturpolicy för Uppsala.

– I Claes får Uppsala en stadsarkitekt som kompletterar sin yrkeskompetens med viljan att lyssna och kommunicera – vilket är viktigt i en tid när staden växer och vi tar avgörande beslut om hur Uppsala ska utformas med bostäder, samhällsservice och gröna områden, säger Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör.

Claes Larsson är 56 år och utbildade sig till arkitekt vid Kungliga tekniska högskolan. Under några år var han planarkitekt och därefter bygglovschef på Uppsalas stadsbyggnadskontor. Under åtta år var han ansvarig för Sveriges Arkitekters tävlingsverksamhet.

– Ansvaret för tävlingsverksamheten på Sveriges Arkitekter gav stor inblick i arkitekturens och planeringens villkor och vad som ger god kvalitet. Det blir oerhört spännande att ta sig an uppdraget som stadsarkitekt i Uppsala, säger Claes Larsson.

Annons

Annons

Annons