Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 23 2019
Senaste Nytt

Klartecken för 670 nya bostäder

Tingstorget i Alby skall bli ett levande bostadsområde. Illustration: Arkitema Architects
Tingstorget i Alby skall bli ett levande bostadsområde. Illustration: Arkitema Architects
Publicerad av
Tommy Ekholm - 07 aug 2016

Den 3 augusti 2016, vann detaljplanen för det nya bostadsområdet Tingstorget laga kraft, efter att ha godkänts av Botkyrka kommunfullmäktige, den 21 juni.

I och med detta kan Titania bygga de elva punkthusen och de tre lamellhusen längs med Lagmannabacken och Tingsvägen på Albyberget, som planerat. Dessa hus kommer tillsamman rymma 670 bostäder, ett nytt gruppboende samt flera lokaler för affärsverksamhet.

Inriktningen är att bygga socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara bostadsområden.Andra viktiga komponenter är att skapa intressant arkitektur samt tidseffektiva och energisnåla byggprocesser, enligt byggaren Titania. Vid planeringen av Tingstorget har Titania samarbetat med  arkitektbyrån Arkitema Architects.

Nu när detaljplanen vunnit laga kraft kommer förberedande markarbeten samt arbeten med vatten och avlopp påbörjas inför byggstart. Detta arbete inleds redan under augusti månad. Tingstorget beräknas vara fullt utbyggt 2020.

 

Annons

Annons

Annons