Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 19 2019
Senaste Nytt

Konstformer förenas i prisbelönt byggnad

Foto: Peter Clarke
Foto: Peter Clarke
Foto: Peter Clarke
Foto: Peter Clarke
Foto: Peter Clarke
Foto: Peter Clarke
Publicerad av
Willeam Vendel - 12 aug 2016

När en arkitekt byter yrke med en konstnär och samtidigt inkorporerar fotografi som ett inslag i byggnaden så kan resultatet bara bli annorlunda.

Byggnaden 2 Girls Building belägen  i Sydney-förorten Cremorne i delstaten New South Wales i sydöstra Australien är ett kulturhus med bostäder som blandar konst, fotografi och arkitektur. Projektet har som ambition att utforska släktskapet mellan de tre konstformerna och överbrygga gränsdragningen mellan dem för att skapa ett helt nytt medium med karaktärsdrag från alla tre disciplinerna.

Ett resultat av detta är att fotografi antar arkitektoniska särdrag i materialet i fasaden och går upp i arkitekturens tredje dimension, samtidigt som arkitekturen blir en del av fotografins medium, och hela byggnaden blir i sin tur till en slags hybrid av konsten, i förhållande till sin omgivning. Byggnaden har belönats flerfaldigt med arkitekturpriser, bland annat MBAV Best Multi-Unit Development 2015, HIA Victorian Apartment Complex 2015 och LEAF Awards (Leading European Architects Forum) Mixed-Use Building of the Year.

Arkitektkontoret KUD – Kavellaris Urban Design, samarbetade med Melbourne-konstnären Samantha Everton från starten av designprocessen för att försäkra sig om att konsten skulle genomsyra projektet hela projektet i grunden. De två utklädda flickorna på fasaden är från konstverket Masquerade som är en del av Evertons serie Vintage Dolls. Konstverket valdes ut speciellt för sitt folkliga anslag och starka igenkänningstema med barn som gärna klär ut sig. Dessutom anspelar verket på det som byggnaden, förutom bostäder, erbjuder allmänheten på insidan i form av konst, drama och teater.

Den största delen av byggnadens samlingsrum fungerar även som galleri och utställningslokal som man går igenom för att komma till kontor, lagerutrymmen och lägenheter. Det annorlunda samarbetet gav också ett inte planerat oväntat byte av professioner genom det faktum att arkitekten fick agera som konstnär och vice versa. Någonting som också föll inom ramen för att närma och sudda ut gränserna mellan de konstnärliga yrkena. Detta resulterade i synergieffekter som ytterligare förstärkte denna nya topologi till en slags hybrid; ”foto-arki-konst” – något helt unikt inom respektive område.

Annons

Annons

Annons