Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 20 2019
Senaste Nytt

Finalister till Malmö Stadsbyggnadspris utsedda

Malmö Live. Foto: Bojana Lukac
Malmö Live. Foto: Bojana Lukac
Brf Tenoren. Foto: Bojana Lukac
Brf Tenoren. Foto: Bojana Lukac
Brf O´hoj. Foto: Bojana Lukac
Brf O´hoj. Foto: Bojana Lukac
Nyapostoliska kyrkan/Brf S:t Knut. Foto: Bojana Lukac
Nyapostoliska kyrkan/Brf S:t Knut. Foto: Bojana Lukac
Koggen 1. Foto: Bojana Lukac
Koggen 1. Foto: Bojana Lukac
Ikea Hubbhult. Foto: Bojana Lukac
Ikea Hubbhult. Foto: Bojana Lukac
Publicerad av
Tommy Ekholm - 25 aug 2016

Malmö stad delar årligen ut ett Stadsbyggnadspris för arkitektur och stadsbyggnad och ett Gröna Lansen-pris för hållbart byggande. I år har juryn valt att presentera sju finalister av totalt 38 inkomna förslag. På Stadsbyggandets dag den 8 september tillkännages vilka av projekten som vinner.

– Malmö är en spännande arkitekturstad i både stort och smått, vilket också återspeglas i förslagen som kommit in. Även när staden byggs ut i ett högt tempo, eller i synnerhet då, är det viktigt att hålla fanan högt och visa att kvantitet inte behöver gå ut över kvalitet, säger Märta Stenevi, kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden (MP).

Totalt har allmänheten och branschen skickat in 28 förslag till Stadsbyggnadspriset och 10 förslag till Gröna Lansen. En jury bestående av politiker och tjänstemän i Malmö stad och representanter från branschorganisationer har därefter gjort ett urval och tittat närmare på tolv olika projekt, som slutligen utmynnat i fyra finalister till Stadsbyggnadspriset och tre till Gröna Lansen.

– Genom att uppmärksamma flera finalister vill vi visa på den bredd som finns i stadsbyggandet och arkitekturen – hur de utmärker sig och bidrar till en bättre och mer attraktiv stads- och livsmiljö, säger Ingemar Gråhamn, stadsarkitekt i Malmö.

Prisutdelningen sker på Stadsbyggandets dag som i år äger rum den 8 september på Malmö Högskolas Orkanen. Det blir en förmiddag med föredrag om aktuella stadsbyggnadsfrågor innan vinnarna slutligen offentliggörs.

Finalister till Stadsbyggnadspriset 2016

Stadsbyggnadspriset har delats ut sedan 1982 och belönar värdefulla förbättringar av Malmös stads- och livsmiljö. Vid bedömning tittar juryn på arkitektonisk kvalitet, hållbarhet, funktion, nytänkande, process, påverkan och betydelse för staden.

Nyapostoliska kyrkan/Brf S:t Knut 2013 

Typ av projekt: Ombyggnation av kyrka till bostäder, 6 bostadsrätter  Byggherre: Sju gånger 77 AB/Kv. Ollonet Malmö AB, Bo Bra Norden AB Arkitekt: Erséus Arkitekter AB (ombyggnation 2014), Eiler Graebe & Aage Schoug (1938)Färdigställt: 2014Fastighet: Ollonet 1Adress: Mäster Henriksgatan 13

Juryns motivering

”Ett litet projekt med stor betydelse, som med stort engagemang illustrerar hur välgjord arkitektur i beständiga material kan användas för olika ändamål. Med respekt för originalbyggnaden och ett varsamt genomförande, har bostäder med stora rumsliga och sociala värden skapats och historien blir en del av framtiden. Projektet visar på ett föredömligt sätt hur unika lösningar och omätbara kvaliteter kan skapas genom bevarande och ombyggnation.”

Brf O’hoj

Typ av projekt: Nybyggnation bostäder, 10 bostadsrätter  Byggherre: Hauschild + Siegel Arkitekt: Hauschild + SiegelFärdigställt: 2014Fastighet: Klippern 3Adress: Kostergränd 4

Juryns motivering

”Med ett övertygande engagemang och rationalitet som grund, skapas yteffektiva och vackra bostäder med radhuskvaliteter i den täta staden. Material och ljusinsläpp är skickligt hanterade och grönskans starka närvaro illustrerar projektets höga sociala och miljömässiga ambitioner. Med bostadsrättsföreningen O´hoj och den unika tillblivelseprocessen utmanas arkitektens och de boendes roll i stadsbyggandet.”

Brf Tenoren

Typ av projekt: Nybyggnation bostäder, 72 bostadsrätter  Byggherre: Skanska Sverige ABArkitekt: Johan Celsing ArkitektkontorFärdigställt: 2016Fastighet: Blekan 1Adress: Beringsgatan, Neptunigatan, Dag Hammarskjölds Torg

Juryns motivering

”Tenoren är i sin skenbara enkelhet ett fint exempel på hur man med stor omsorg och subtila variationer kan skapa god bostadsarkitektur med tidlösa kvaliteter. Den handmurade tegelfasaden förmedlar hantverkets betydelse för såväl människa som byggnadens uttryck. Genom en skicklig hantering av det vackra teglet och fasadens stilelement, står Tenoren med sitt lågmälda men effektiva arkitektoniska språk sig väl mot den omgivande bebyggelsen.”

Malmö Live

Typ av projekt: Kongress, konsert och hotellanläggning  Byggherre: Malmö stad och Skanska Sverige AB  Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen ArchitectsFärdigställt: 2015Fastighet: Benmöllan 2, 3 och 4Adress: Dag Hammarskjölds Torg 4

Juryns motivering

”Malmö Live skapar nya samband mellan den gamla staden och de nya stadsdelar som växer fram i Västra Hamnen. En tidigare till synes övergiven plats vid kanalen har blivit ett dynamiskt vardagsrum och en inbjudande del av staden. De mot varandra vackert avvägda volymerna i keramiskt material, i en slags tidlös Malmö-modernism, visar på betydelsen av god offentlig arkitektur. Satsningen på konst runt byggnaden stärker det fina samspelet mellan den yttre miljön och byggnadens generösa foajéer. Malmö Live är ett öppet hus som har alla förutsättningar att förena människor genom kultur och möten.”

Finalister till Gröna Lansen 2016

Gröna Lansen har delats ut sedan 2005 och belönar ett miljömässigt hållbart byggande, som bidrar till en beständig stadsmiljö och klimatsmart livsstil. Vid bedömning tittar juryn på projektets möjligheter för en klimatsmart livsstil, nytänkande, process samt påverkan och betydelse för staden.

Koggen 1

Typ av projekt: Nybyggnation bostäder  Byggherre: MKB  Fastighets AB Arkitekt: Arkitektlaget Skåne AB och C Stad & LandskapFärdigställt: 2014Fastighet: Koggen 1Adress: Fregattgatan 26-28

Juryns motivering

”På den lilla fastigheten utvecklas ny kunskap och viktiga erfarenheter kring att främja den biologiska mångfalden genom lokala biotoper. Strandängarna på taken och innergårdens prunkande skogsbiotop utgör frizoner för djur och upplevelsevärden för de boende. Projektet sätter morgondagens standard för extensiva gröna tak och hur naturen skapar värden för människor i den täta staden.”

IKEA Hubhult

Typ av projekt: Kontor, 22 000 kvm Byggherre: IKEA Fastigheter AB Arkitekt: Dorte Mandrup Arkitekter Färdigställt: 2015 Fastighet: Agunnaryd 1 Adress: Älmhultsgatan 4 Certifiering: BREEAM Outstanding

Juryns motivering

”Hubhult är, som en av nordens mest miljömässigt hållbara byggnader, en förebild för hur en modern, flexibel och hemlik arbetsplats kan utformas. Med enastående ambitioner och från varuhusen igenkännbara, till synes enkla, material och tekniska system, har en funktionell och inbjudande byggnad, som är kostnads- och energieffektiv vid både uppförande och drift, skapats.”

Klipporna

Typ av projekt: Kontor, 21 000 kvm Byggherre: Skanska Öresund  Arkitekt: Henning Larsen Architects Färdigställt: 2016 Fastighet: Pulpeten 1 Adress: Hyllie Boulevard 25 Certifiering: LEED Platina

Juryns motivering

”Klipporna visar att god arkitektur går hand i hand med omsorg om människa och miljö. Projektet präglas av ett mycket ambitiöst hållbarhetsarbete där sunda material, självförsörjande kylsystem, extensiva gröna tak och biologisk mångfald visar att man tar miljöfrågorna och människors välmående på stort allvar. Resultatet är ett flexibelt kvarter med yteffektiva arbetsplatser och ett särpräglat och stilrent uttryck.”

Annons

Annons

Annons