Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 20 2019
Senaste Nytt

Derome och Liljewall vinnare i Växjö

Bild: Liljewall arkitekter
Bild: Liljewall arkitekter
Publicerad av
Henrik Ståhl - 15 sep 2016

Växjö kommun har hållit en markanvisningstävling för fem bostadskvarter i Torparängen vid Södra Bergundasjön i norra delen av Teleborg. Derome och Liljewall arkitekter levererade det vinnande förslaget för ett av kvarteren, Furutå Gavlar.

Furutå Gavlar är ett helt nytt bostadsområde sammansatt av varierande hustyper men som i sin gestaltning ändå har ett starkt släktskap. Bostäderna, lamellhus, gavelhus och gårdshus radhus, ska byggas i trä. 

Husens placeringar och olika höjder ska skapa gårdar och rum av olika karaktär. I området ges också många odlingsmöjligheter, dels på marken i anslutning till husen och dels vertikalt på balkonger, spaljéer och i odlingslådor. 

Genom träbebyggelse, det bevarade torpet, odling och en strandpromenad får området en tydlig grön, och hållbar profil. Här ska människor av olika åldrar, bakgrund, etnicitet och livsstil flätas samman i möten mellan husen för att utbyta idéer, tankar och gemenskap.

Vi ville skapa ett bostadsområde där människor ska trivas, njuta och uppleva livskvalitet. För gammal som ung, till vardags som till fest. Här finns plats för aktivitet och rörelse, men även avskildhet och återhämtning.Furutå Gavlar ska vara en trygg men samtidigt fantasieggande miljö för barn att växa upp i, där miljö, natur och hållbarhet är en självklarhet, säger Hilda Esping Nordblom, Liljewall arkitekter.

Annons

Annons

Annons