Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Tidal House – nytt klimatsäkrat projekt

Projektet Tidal House, av arkitektbyrån Terry &Terry Architecture, presenterades på arkitekturbiennalen i Venedig som en del av utställningen Time Space Existence om framtida arkitektur i en värld med klimatförändringar. Illustration: Terry & Terry Architecture
Projektet Tidal House, av arkitektbyrån Terry &Terry Architecture, presenterades på arkitekturbiennalen i Venedig som en del av utställningen Time Space Existence om framtida arkitektur i en värld med klimatförändringar. Illustration: Terry & Terry Architecture
Översiktsbild av bostadsmoduler sammanbundna med varandra och kustlinjen med ett bryggsystem. Bild: Terry & Terry Architecture
Översiktsbild av bostadsmoduler sammanbundna med varandra och kustlinjen med ett bryggsystem. Bild: Terry & Terry Architecture
Publicerad av
Willeam Vendel - 07 okt 2016

Flytande bostadsområden som klarar framtida klimathot föreslås som lösning för mindre samhällen i kustnära landskap som hotas av plötsliga höjningar av havsnivån.

Det unika projektet Tidal House presenterades på arkitekturbiennalen i Venedig 2016 som en del av utställningen Time Space Existence. Bakom projektet står den amerikanska arkitektbyrån Terry & Terry Architecture. Grunden till projektet ligger i studier av den teknologi som används vid utformningen av mobila oljeplattformar.

Höj- och sänkbara husmoduler

Tanken är att husen ska kunna anpassas efter förändringar i kustlandskapet och oväntade höjningar av havsnivån. Varje bostadsenhet är förankrad i havsbotten med stolpar som fungerar nivåreglerare med vilka husenheten kan höjas och sänkas och varje stolpe är fristående oberoende av de andra. De boende kan själva välja hur nära vattenytan man vill ha huset. Konstruktionen är kraftig och specialanpassad för ändamålet. Den runda formen och takets aerodynamiska utformning står emot hårda havsvindar och utgör samtidigt en utmärkt plats för integrerade solcellsanläggningar.

Lösning för utsatta kustområden

En tänkbar plats för placering av Tidal House-enheterna är San Francisco-bukten, ett område som de senaste åren har drabbats hårt av plötsliga och kraftiga klimatförändringar som har orsakat översvämningar och sanderosion. Projektets husenheter binds samman av ett flytande bryggområde som samtidigt utgör länk till land. Mellan boendemodulerna och bryggan finns gångbroar med utskjutbara plattformar för ankring av båtar. Antalet boende i varje område kommer att variera beroende på det unika läget och de naturliga förhållandena i landskapet.

Annons

Annons

Annons