Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, apr, 19 2019
Senaste Nytt

Tyréns tar uppdrag inom kulturbyggnadsvård

Gustaf Vasa kyrka. Foto: Tyréns
Gustaf Vasa kyrka. Foto: Tyréns
Publicerad av
Henrik Ståhl - 12 okt 2016

Tyréns avdelning för byggnadsvård och kulturmiljö har fått uppdrag som omfattar Gustaf Vasa kyrka och Trygg Hansahuset i Stockholm. Byggnaderna har höga kulturhistoriska värden och stor vikt har därför lagts vid att bevara dessa.

Uppdragen avser konserveringsarbeten i Gustaf Vasa kyrka och konsekvens- och stadsbildsanalys för Trygg Hansahuset i Stockholm. Trygg Hansahuset är blåklassat enligt Stockholms stadsmuseums klassificering av kulturhistoriska byggnader och riksintresse för kulturmiljövården. Detta kräver en särskild expertis för att kunna bevara byggnadens nuvarande estetik och stadsbilden för Stockholm stad.

Trygg Hansahuset uppfördes i kvarteret Brädstapeln mellan 1972-77 efter ritningar av Anders Tengbom och Stefan Salomon. I dag är planerna att bygga på det befintliga huset med en fyra våningar hög fristående byggnad. Tyréns antikvariska verksamhet har uppdraget att säkerställa att de kulturhistoriska och tidstypiska värdena tillgodoses, både när det gäller det arkitektoniska uttrycket, stadsbilden och dess fortsatta bebyggelseutveckling.

Gustaf Vasa kyrka uppfördes 1906 och är ritad av arkitekt Agi Lindgren. Här har Tyréns tagit fram bygghandlingar för konserveringsarbeten i syfte att bevara kyrkans kulturhistoriskt värdefulla delar med metoder och material som gör så små avtryck som möjligt.

– Eftersom det inte finns några absoluta bedömningar i sådana här projekt, arbetar vi tätt och tar in flera kompetenser i samma uppdrag, säger Johanna Alton, Johanna Alton som är chef över avdelningen på Tyréns. En kompetens kan exempelvis röra stadsbildsanalyser medan en annan medarbetare har 70-talsbyggnader som expertis. Får vi in så många kvalifikationer som möjligt i projekten har vi större möjligheter att nå en adekvat bedömning med rätt argument. På så vis kan vi bevara och utveckla kulturhistoriska byggnader och miljöer och samtidigt bevara dess kvaliteter och plats i vår gemensamma historia.

Annons

Annons

Annons