Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 20 2019
Senaste Nytt

ÅWL ritar åt Skanska

Bild: ÅWL
Bild: ÅWL
Publicerad av
Henrik Ståhl - 25 okt 2016

ÅWL har tagit fram ett förslag på tre punkthus med totalt 100 lägenheter åt Skanska i kvarteret Masugnen. Husen innehåller 11.000 kvm bostadsyta och 200 kvadratmeter lokaler längs Bällstavikens strandpromenad i Stockholm.

Den huvudsakliga utmaningen med projektet var att på en smal tomt göra plats för både bostadshus och en strandpromenad. Lösningen var att låta de höga husen landa med en envåningsbyggnad vid strandpromenaden. Detta skapar en övergång från en stadsmässig karaktär till en mänsklig skala närmast vattnet.

Tre vita volymer vilar på en sockelvåning av trä och varje huskropp är uppdelad i två volymer vilket ger husen en slank gestalt. Formen gör att tomtens utbredning nyttjas på bästa sätt för att ge mesta möjliga plats till strandpromenaden.

Arbetsgrupp: Bertil Molin (ansvarig arkitekt), Tomas Westblom (handläggare), Lisa Runnérus (handläggande landskapsarkitekt), Sara Revström (ansvarig landskapsarkitekt) Alpar Asztalos (medverkande arkitekt), Kurt Springs (expert, byggnadsingenjör)

Namn: Masugnen 5Beställare: SkanskaStorlek: BTA 13.100 kvm Kategori: Bostad, landskap Planerad byggstart: 2017-18