Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, apr, 25 2019
Senaste Nytt

Stål utan kol - forskningsprojekt på gång

Visionsbild över hur den framtida och miljövänliga stålindustrin kan se ut. Bild: SSAB
Visionsbild över hur den framtida och miljövänliga stålindustrin kan se ut. Bild: SSAB
Publicerad av
Conventus MediaHouse - 02 dec 2016

SSAB, LKAB och Vattenfall har tillsammans startat ett forskningsprojekt för att utreda möjligheterna till att tillverka järn utan att skapa koldioxid. Lyckas projektet skulle det kunna innebära att stålindustrin i Sverige blir först i världen med att tillverka koldioxidfritt järn.

– Bakgrunden till projektet är förstås att klimatfrågan har blivit en mer och mer aktuell för alla branscher och företag. Och vi på SSAB har sedan länge tillbaka jobbat mycket med att förbättra våra egna produktionsprocesser, säger Martin Pei, teknisk direktör på SSAB. 

Projektet heter HYBRIT (HYdrogen BReakthrough Ironmaking Technology) och syftet är att undersöka möjligheten att framställa järn utan koldioxid genom att järnmalmen reduceras till en så kallad järnsvamp med hjälp av vätgas. I den processen bildas vatten istället för koldioxid.

– Den här tekniken är teoretiskt möjlig men har inte prövats ännu för att kunna prestera i industriell skala och det är det vi vill göra i det här projektet, säger Martin Pei.

Martin Pei berättar att det finns en hel del tekniska frågeställningar som måste lösas. Vätgas som reduceringsmedel för järnmalm har sedan länge studerats i laboratorier men att utnyttja det och kunna göra det i industriell skala innebär bland annat det måste undersökas hur till exempel vätgasen ska hanteras och lagras. Men det är inte bara tekniska delar som måste lösas, utan också att exempelvis övertyga användarledet om att använda en mer eventuellt miljövänlig stålprodukt. Något som gäller till exempel byggbranschen.

– Åtminstone i början kommer det bli högre produktionskostnader än vad vi har idag och hur kan man då få mer acceptans i användarledet att premiera en mer miljövänlig stålprodukt kontra det som tillverkas med nuvarande metoder, det är en utmaning som måste lösas, säger Martin Pei.

Sedan projektet lanserades har projektet bland annat fått stöd från Energimyndigheten och förstudien har inletts och ska pågå under detta år och år 2017. Från och med 2018 är det planerat att förhoppningsvis komma igång med försök i en pilotskaleanläggning. Man har också ansökt om finansiellt stöd för ett forskningsprogram som man hoppas få från MISTRA.

– Får vi det kan vi gå in ännu mer i konkreta utvecklingsarbeten bland våra universitet, högskolor och forskningscentra, säger Martin Pei. 

 

Betydelse för byggbranschen Då stålprodukter används i vissa nybyggnationer bör det eventuella resultatet intressera byggbranschen, tror Martin Pei. I alla fall om byggbranschen vill premiera miljövänliga alternativ. Detta är också något som redan görs, menar han, när det till viss grad används stålprodukter med hög hållfasthet i olika byggprojekt.

Förväntningarna från Martin Pei är förstås att projektet kan gå in i nästa fas när förstudien är klar. 

Annons

Annons

Annons