Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 19 2019
Senaste Nytt

Masthuggskajen pilotprojekt för hållbar utveckling

Bild: Älvstaden/Göteborgs stad
Bild: Älvstaden/Göteborgs stad
Publicerad av
Henrik Ståhl - 21 dec 2016

Masthuggskajen i Göteborg blir ett av tolv pilotprojekt i Sverige där en hel stadsdel ska hållbarhetscertifieras. Just nu pågår ett arbete inom Citylab Action för att utveckla en nationell guide som ska stötta och hjälpa stadsutvecklingsprojekt i hållbarhetsarbetet.

- Vi har högt satta hållbarhetsmål för utvecklingen av Masthuggskajen och därför känns det väldigt roligt att vara med och driva och forma arbetet i Citylab Action, säger Erica Svantesson, ansvarig för Citylab Action inom Masthuggskajen i ett pressmeddelande.

Masthuggskajen utvecklas av ett konsortium och Göteborgs stad som tagit det gemensamma beslutet att arbeta aktivt med ett hållbarhetsprogram genom hela processen – från detaljplanearbete, genom genomförandefasen och vidare efter att området tas i bruk av nya hyresgäster och besökare.

- Det finns många utmaningar när man utvecklar nya områden i staden som vi behöver lösa tillsammans. Vi måste samverka och den nationella guide vi nu arbetar fram är ett stöd i detta, säger Erica Svantesson.

Sweden Green Building Council leder arbetet och flera kommuner och städer, byggaktörer, forskare och experter inom olika områden är engagerade. Masthuggskajen är ett av de 12 projekt som deltar i det nationella programmet där man delar erfarenheter kring hållbar stadsutveckling.

- Det är ett ambitiöst beslut att vara en del av detta arbete, men det är nödvändigt att våga vara djärva för att vi ska lyckas förverkliga de ambitioner vi har för Masthuggskajen och för att möta de stora utmaningar som staden står inför med segregation, klimatförändringar och förändrad ekonomi, säger Adelina Lundell, processledare social hållbarhet på Älvstranden Utveckling.

Guiden är den första nationella guide inom stadsutveckling som tas fram. Den bygger på målstyrning och inte detaljstyrning och det tas stor hänsyn till varje projekts olika förutsättningar och den målbild projektet har. Guiden ger en struktur i hållbarhetsarbetet och säkerställer uppföljning.

Annons

Annons

Annons