Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jan, 20 2019
Senaste Nytt

Östra Kvarnskogen vann Träpriset

Publicerad av
Redaktionen - 22 apr 2008

Träprisjuryn, bestående av arkitekterna Love Arbén (ordförande), Åsa Kallstenius, Petra Petersson, Tina Wik samt civilingenjören Jan Lagerström (Skogsindustriernas representant), hade ett digert arbete att utse en vinnare bland de rekordmånga förslagen (205 stycken). Av elva nominerade utsågs slutligen vinnaren, mycket tack vare placeringen och valet av form på den skogligt beklädda naturtomten.

– Naturen har fått vara med och bestämma när det solfjädersformade området planerats, förklarar Love Arbén, arkitekt och träprisjuryns ordförande. ”Flera av husen vilar på sju meter höga pelare på grund av den starkt sluttande terrängen, något som får husen att verka sväva i luften.”

Det var stor konkurrens och hög arkitektonisk nivå bland förslagen. Juryn var dock enig i valet av vinnare och prisar bostadshusen i sin motivering:

”Området har en överraskande känsla av informell och ofärdig kojarkitektur där skogens närvaro är påtaglig. Här bor man nära trädtopparna. Den solfjädersformade områdesplanen med flera grupper av hus är både lekfull och väl genomarbetad. Trots att tomtens vilda natur är bevarad, finns det en klar ordning med en central gård som på ena sidan omges av hus mot berget i souterräng och på andra sidan av dramatiskt placerade hus som kragar ut över backen och balanserar på smäckra stålpelare. Husen som nästan svävar i luften bygger på att de är gjorda i ett lätt material. Genom sin ovanliga placering har de fått ett mycket starkt arkitektoniskt uttryck”.

BYGGHERRE
Folkhem, Sven-Harry Karlsson

ARKITEKT
Brunnberg &

Annons