Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jan, 20 2019
Senaste Nytt

Nybyggt och ombyggt på kontorsmarknaden i Stockholm

De två nya våningarna på Styrpinnen 19 utformas som en diskret välvd båge långt in från huslivet. Bild: White view
De två nya våningarna på Styrpinnen 19 utformas som en diskret välvd båge långt in från huslivet. Bild: White view
Publicerad av
Henrik Ståhl - 06 nov 2009

När många kontor står outhyrda i Stockholm är byggherrarnas intresse för att bygga nya tjusiga kontorshus iskallt. Samtidigt sitter många hyresgäster i nedgångna lokaler som är av stort behov av renovering. När renoveringsarbetena väl satt igång leder de ofta till betydligt mer omfattande förändringar än de som initialt planerades och var av nöden.

Aktuella Byggen har tittat närmare på tre kontorsbyggen varav två är ombyggnationer, Byggnads gamla huvudkontor i Vasastan och kvarteret Styrpinnen 19 vid Kungsträdgården, som förutom renovering även omfattar rivning och byggande av ett helt nytt hus. Det tredje exemplet är en mycket originell produkt, ett slags kontor-gruva under samma tak där Atlas Copco kommer att husera.            

Går man förbi Hamngatan 15 vid Norrmalmstorg har man svårt att föreställa sig att bakom den vackert utsmyckade fasaden döljer sig – ett tomrum. Bara en stor byggarbetsplats med en stor byggkran i mitten. Sekelskiftesfasaden mot gatan är egentligen bara ett skal, innanför den pågår bygget av ett nio våningar högt kontorshus som kommer att få ett av Stockholms mest attraktiva lägen.

Kvarteret Styrpinnen 19 eller MEA-huset som det förut kallades i folkmun - vilket är en förkortning för Militärekiperingsaktiebolaget - har rivits till grunden sånär som på fasaden från 1890-talet. Dessutom har man rivit ett gårdshus från slutet av 1980-talet.

”Stockholms bästa kontorsfastighet” Fastigheten ägdes tidigare av Diligentia och såldes för en okänd summa till Humlegården fastigheter. Enligt Fastighetsvärldens bedömningen torde köpeskillingen vara runt 350 miljoner kronor vilket ger ett kvadratmeterpris på runt 60 000 kronor.– Vi ska göra MEA-huset till Stockholms bästa kontorsfastighet, sa Humlegården fastigheters vd Per-Arne Rudberth när köpet av huset, som haft både svenska och utländska spekulanter, var klart.

MEA-huset är kulturhistoriskt värdefullt och Stadsbyggnadskontoret och Skönhetsrådet har haft många synpunkten på hur den nya byggnaden ska utformas och vad som måste bevaras. Det är till exempel inte möjligt att bevara endast fasaden och dess utsmyckningar utan hela den första rumsfilen måste behållas i ursprungligt skick.

För att utnyttja tomten med det attraktiva läget optimalt kommer man att bygga på huset med två våningar som sticker upp ovanför de omgivande hustaken. För att inte förvanska stadssilhuetten och Norrmalmtorgs profil får påbyggnaden inte sticka upp för abrupt.   Nyréns arkitektkontor har utformat påbyggnaden som en diskret välvd båge långt in från huslivet. Man kommer därför att bli tvungen att gå en bit till trappuppgången, där man kommer att återskapa den så kallade MEA-trappan, och hissen upp till de översta paradvåningarna.

Med stålkärnepålar har man fått grundförstärka marken för att den ska tåla den ökade tyngden från den nya byggnadens två extra våningar. 

Roland Tegman från Forsen projekt berättar att en stor utmaning i projektet är logistiken. Allt byggmateriel som ska in och ut måste lyftas över taket med hjälp av byggkranen. Och det finns bara två lastintag, ett på Hamngatan och ett på Näckströmsgatan. Dessutom måste alla tunga lastbilstransporter ske på bestämda tider för att inte stoppa upp innerstadstrafiken.– Det är en otroligt komplicerad logistik. Kranen är akilleshälen, den styr hela byggprocessen, säger Roland Tegman.

Våren 2011 ska huset vara klart för inflyttning.

Styrpinnen 19 kommer att bli ett påkostat bygge, speciellt när det gäller interiören. – Vi lägger inte fingrarna emellan när det gäller materialval, säger Peter Lind, projektchef på Humlegården.

Första våningen kommer att inrymma en butik i två våningar. De andra våningarna hyrs ut som kontor.

Flexibilitet och generalitet är ledord vid utformningen av planlösningarna, de ska enkelt kunna förändras när företag flyttar in eller ut eller omorganiseras. – Det är viktigt att inte bygga in sig i en lösning, påpekar Peter Lind som ändå vill slå ett slag för öppna planlösningar.

Till och med advokatkontor kan sitta i öppet landskap, berättar han. När Humlegården tidigare renoverade Styrpinnen 22 ville de först bygga cellkontor i en våning som skulle hyras ut till ett advokatkontor. Men under renoveringen satt advokatkontoret i öppet landskap i provisoriska lokaler och fick mersmak för det.– Det är kul när något man tror är cementerat i vissa branscher faktiskt kan förändras, säger Peter Lind.  

 ”Så nära en totalrenovering man kan komma” Ett annat omfattande renoveringsobjekt är fackförbunden Byggnads och Kommunals gemensamma kontorshus vid Odenplan. Fastigheten Polstjärnan 2 som byggdes i början av 60-talet är i stort behov av en modernisering.– Hela infrastrukturen, vatten, el och avlopp håller på att krackelera, säger Kurt Kraenzmer, fastighetschef på Byggnads.

Fastigheten omfattar 24 000 kvadratmeter varav ungefär hälften är kontor och hälften butiker, garage- och källarförrådsplan. Inräknat garageplanen är huset 13 våningar högt.

Polstjärnan 2 kommer efter renoveringen att bli som nytt.– Det är så nära en totalrenovering man kan komma. Det blir nya stammar, nya ytskikt och nya hissar. Det har hållit i femtio år och varit av mycket god kvalitet, och det ska hålla i ytterligare 50 år, säger Jochum Beckeld, arkitekt på Studio 1.11 arkitekter.

Det enda som inte förändras är fasaderna, men i fönstren kommer nya fjärrstyrda markiser att installeras som kommer att göra huset billigare i drift. För att spara energi installeras också ett nytt fläktsystem som återvinner så mycket av värmen som möjligt.

Till skillnad från de flesta andra kontorshus där hyresgästerna kommer och går präglas Polstjärnan 2 av kontinuitet.– Man har som mål att sitta lika länge i lokalerna som man suttit hittills, säger Jochum Beckeld.

Därför är det långsiktiga lösningar som gäller, bestående positiva värden som miljö- och tillgänglighetsanpassning har varit den röda tråden för arkitekten. – Vi har satsat på miljövänligt och tillgänglighetsanpassat och inte bara att uppfylla kraven utan vi går utöver dem. Det ska verkligen synas.  

Till exempel kommer man att kunna nå alla våningsplanen med rullstol, till och med garagen är tillgänglighetsanpassade med handikapplatser utanför handikapparkeringen.– Mycket är också ordnat för synskadade, tillägger Jochum.

När det gäller den inre miljön blir det inga öppna planlösningar, som arkitekten hade föreslagit, utan enbart cellkontor.  För att kompensera för slutenheten kommer man att glasa upp mycket i korridorerna. – Vi har satsat på att krympa djupet på rummen och öppna upp i mitten av korridorerna med kommunikationsytor och mötesplatser.

Återinflyttning till Polstjärnan 2 är planerad till april 2010. Kommer byggentreprenörerna att hinna klart till dess? Det tror i alla fall Kurt Kraenzmer som berättar att de nu håller på med installationerna.– Det går som på räls. Vi håller tidplanen som vi kommit överens om med projektledningen på Hifab, säger han.

Kontor och gruva i ett Ett minst sagt originellt kontorshus byggs just nu i Sickla i Nacka. Det är Atrium Ljungberg som bygger nytt huvudkontor åt sig själva samt nya kontorslokaler för Atlas copco. På platsen där huset ska stå har Atlas copco sedan tidigare haft en gruva. Ett slags provgruva där de testar nya borrkärnor eller borriggar. Under marken finns flera kilometer långa borrhål. Plus ett auditorium.

Det nya kontorshuset kommer att byggas ihop med gruvan så att man torrskodd kan ta sig från kontor till gruva och vice versa. – När du går in i receptionen kan du åka upp i kontoren och ner i gruvan, förklarar Johan Edlund på TL bygg som har grundläggningsentreprenaden.

Just nu pågår mark- och sprängningsarbeten för kontorsbyggnaden och förbindelsen till gruvan gör dessa arbeten rätt komplicerade.– Det är lite problematiskt nu när vi ska spränga ned ett hisschakt och ett trapphusschakt fjorton meter under marken, säger Johan.

När sprängningsarbetena är färdiga kommer en prefabstomme att resas. Mellan kontorshuset och gruvan kommer två parkeringsdäck under mark att anläggas med plats för 150 bilar.

Kontoret ska vara klart för inflyttning i början av 2011.

 

Fakta

Ny- och ombyggnad av kontorshus, Styrpinnen, Norrmalm, Stockholm

Byggherre: Humlegården fastighet

Arkitekt: Nyréns arkitektkontor

Projektledare: Forsen projekt

Omfattning: 7 000 kvadratmeter

Byggstart: September 2009

Inflyttning: April 2011

 

Renovering av kontorshus, Polstjärnan 2, Vasastan, Stockholm

Byggherre: Polstjärnan

Arkitekt: Studio 1.11 arkitekter

Projektledare: Hifab

Generalentreprenör: BTH bygg

Omfattning: 24 500 kvadratmeter

Byggstart: Januari 2009

Inflyttning: Mars 2010

 

Nybyggnad av konstorshus, Projekt Evert, Nacka, Stockholm

Byggherre: Atrium ljungberg

Arkitekt: Nyréns arkitektkontor

Omfattning: 20 000 kvadratmeter

Byggstart: Höst 2009

Inflyttning: 2011

Det här och många andra reportage finns att läsa i senaste numret av Aktuella Byggen!

Annons