Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, nov, 21 2017
Senaste Nytt

Villa Åkarp är Sveriges första plusenergihus

Publicerad av
Henrik Ståhl - 16 dec 2009

Karin Adalberth – doktor i byggnadsfysik och expert på energieffektivt byggande – nöjde sig inte med ett energisnålt passivhus. Hon siktar på energiöverskott och den egna familjevillan i Skåne blir landets första plusenergihus.

Det var tidigare i höst 2009 som Karin Adalberth flyttade in i sitt plusenergihus i Åkarp utanför Malmö.

– Huset är fantastiskt. På grund av en felmontering har vi visserligen inte kunnat elda med pellets men har ändå haft 19 grader inomhus. Utan värme i elementen, berättade Karin Adalberth för Aktuella Byggen efter den första månadens boende i sitt unika plusenergihus.

Den felmonterade skorstenen var förstås en miss, men den ska åtgärdas. I vinter går det att elda i braskaminen som kyliga perioder kompletterar värmesystemet i Villa Åkarp.

Ett passivhus har inga element och energitillförseln för uppvärmning är nära nog noll. Med isolering, värmeåtervinning och smart använd hushållsel kan passivhus kraftigt sänka energiåtgången i bostadshus.

Karin Adalberth, med lång erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen och som i det egna företaget Prime project jobbat mycket med passivhus, vill med sitt eget hus ta ytterligare ett steg i energisnålt boende.  

Målet med plusenergihuset Villa Åkarp är att det ska vara helt självförsörjande på energi och till med producera ett energiöverskott.

Sporrande fikarastAlltihop började för drygt tre år sedan under en fikarast på jobbet. Karin Adalberth berättade att hon och hennes man tänkte bygga ett passivhus åt sig själva.

Någon tyckte att hon borde lägga ribban högre än så. Karin Adalberth tände på idén, kontaktade schweiziske arkitekten Werner Strolz, som hon tidigare samarbetat med, och det slutade med att han ritade plusenergihuset Villa Åkarp.

Vad är då ett plusenergihus och hur fungerar det? Det är alltså räknat över hela året som ett plusenergihus kan vara självförsörjande på energi för uppvärmning, varmvatten och hushållsel. Och som sagt producera ett energiöverskott.

Kalkylen för 150 kvadratmeter stora Villa Åkarp ser i grova drag ut på följande vis:

Till att börja med har huset dubbelt så mycket isolering som ett traditionellt hus. Tillsammans med fönster med extremt bra u-värden och andra åtgärder bidrar det här till att radikalt sänka energiförbrukningen.

– Du som bygger bostäder kan räkna med att få en energianvändning som är ungefär en fjärdedel av det normala om du bygger plusenergihus.

Det försäkrar Karin Adalbarth i sin fylliga information och marknadsföring om Villa Åkarp och plusenergihus i allmänhet. I Tyskland, tillägger hon, är tekniken mer etablerad.

EnergiöverskottEnergiåtgången för uppvärmning, varmvatten samt hushålls- och fastighetsel beräknas i Villa Åkarp till totalt 5 500 kilowattimmar per år.

Det motsvarar knappt 37 kilowattimmar per kvadratmeter och år och kan jämföras med Boverkets övre gräns på 110 kilowattimmar per år i södra Sverige.

Villa Åkarps solfångare för uppvärmning av varmvatten och solceller för elproduktion ska enligt kalkylen producera sammanlagt 10 000 kilowattimmar energi per år.

Under sommarhalvåret går överskottselen till elbolaget Eon, varifrån delar av elen ska köpas tillbaka under den kalla perioden.

 

FaktaSveriges första plusenergihus Villa Åkarp

Bostadsyta: 150 kvadratmeter

Kalkyl, energiförbrukning: 5 500 kWh per år

Kalkyl, energiproduktion solceller och solfångare: 10 000 kWh per år

För mer information se Plusenergis webbsida

 

Läs detta och många fler reportage i senaste numret av Aktuella Byggen!