Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 19 2019
Senaste Nytt

Malmö Tower blir Point Hyllie

Publicerad av
Redaktionen - 06 feb 2008

- Arbetet med Malmö Tower lärde oss mycket, säger Annehems
vd Peter Strand. Bland annat att kostnaden för att bygga en skyskrapa ökar radikalt mycket snabbare än höjden på den. Bostadsdelen kommer att innehålla som högst 27 våningar och blir därmed Sveriges näst högsta bostadshus.

Projektet, som från början inrymde ett uppmärksammat bostadstorn på 216 meter, har omarbetats. Pia Andersson, projektchef hos byggherren Annehem Fastigheter AB, berättar att hela projektet nu består av fyra huskroppar. Den högsta får 27 våningar och blir cirka 95 meter hög och därmed Sveriges näst högsta bostadshus (efter Turning Torso i Malmö). Mellan de två högsta huskropparna anläggs en bastionsliknande mellanbyggnad med utsiktsplats. Intill höghusdelen placeras stationshuset, som uppdelas i två byggnader, vilka knyts samman över det underjordiska citytunnelspåret.

Två tredjedelar av totalytan kommer att innehålla 300 bostadsrättslägenheter med hög takhöjd och några eventuellt med takterass. Den största lägenheten får145 kvm yta.
Resterande tredjedel kommer att bestå av 15 000 kvm kontors- och butikslokaler varav några i två plan. Dessa upplåts med hyresrätt, vilket bl.a. innebär att projektet kommer att uppdelas 3-dimensionellt. En stor underjordisk parkering med plats för 80-talet fordon ingår också i projektet.

Annehems Hyllieprojekt har pågått under ett par års tid. I september 2005 skedde kommunens markanvisning. Ett år senare, augusti 2006 var den arkitekttävling avgjord som Annehem utlyst. I maj 2007 påbörjades revideringen av Malmö Tower. Redan i projekteringsskedet hade man bekymmer med utnyttjandegraden, som i sin tur innebar problem med ekonomin. Att bygga ovanpå Citytunnelns järnvägsstation är också komplicerat med vibrationer och ljud från spåren.

- Det är ett efterfrågestyrt bygge med en beräknad produktionskostnad på 1,6 Mdr SEK och traditionell bankfinansiering, vilket innebär att 60-70 procent skall vara sålt före start, förklarar vd Peter Strand.
Lägenhetspriserna kommer att ha liknande nivåer som Västra Hamnen och börjar säljas i slutet av 2008, men redan nu har vi 100-talet intresseanmälningar till lägenheterna. Butiks- och kontorslokalerna, som upplåts med hyresrätt har redan fått ett stort antal företag att köa för att få vara med från början.

Exempelvis har Tullen redan anmält intresse för kontorslokaler. Banker, Pressbyrån och några mindre och någon större butik finns också med på kartan. Percy Nilssons multiarena bidrar definitivt positivt till projektet liksom Emporia och Arthur Burchardt planerade hotellbygge, tillägger Peter Strand..

Givetvis är närheten till Köpenhamn en viktig faktor för såväl bostadsprojektet som de kommersiella lokalerna. På Kastrup, via Öresundsbron 10 minuter västerut från Hyllie, arbetar närmare 30 000 personer. På presskonferensen betonade kommunalrådet i Malmö, Ilmar Reepalu (s) att Hyllie är det område som har den bästa trafiktillgängligheten till Copenhagen Airport och det är därför intressant att göra något alldels extra med markanvisningen på 60 000 kvm.

- Det ska vara en plats man förknippar med Malmö, sa Ilmar Reepalu.
Malmö stads uppdrag är också att projektet ska ha fyra framsidor och att det ska vara levande byggnader med mycket ljus och transparens.

Enligt Pia Andersson har man betonat vad som är viktigt för området. Att omgärda torget och göra det tillgängligt som mötesplats, att komma intill och att ha bästa möjliga utnyttjandegrad med rätt yta till rätt kostnad.

Ett vindtunneltest har utförts i början av november av brittiska BMT Teddington för att med förstudier och tester mäta och förutse vindarnas påverkan och få entréerna att komma så mycket som möjligt i lä, vilket kan vara problem kring höga byggnader.

Bakom utformningen av det omarbetade projektet, står även nu arkitekt Lone Wigger på danska Arkitektfirman CF Møller.

- Syftet med byggnaden är att den skall vara en mötesplats, som formar stadsrummet. Det är viktigt med en centralt markerad punkt. Eftersom projektet är en knutpunkt vill vi markera områdets huvudingångar, säger Lone Wigger, som också berättar att man utfört tester för att uteserveringen ska ligga i lä. Hon menar att man ska se höghuset som en dialog med Hyllie Vattentorn och kanske även Malmös övriga höghus. Som ett slags syskonpar. Utformningen med olika våningsplan och olika höjder, 5 + 7 + 12+ 2+ 27 våningar ska skapa en öppenhet, som kryper ner till lägre former. Fasaderna utformas i glas, halvt transparenta, lite skarpt, lite vitt och nordiskt is-kristalliskt, men med inre värme, förklarar Lone Wigger.

Detaljplanearbetet pågår för fullt. Planen har gått ut på remiss och samråd för synpunkter, vilket beräknas vara klart i slutet av januari 2008.

- Nu har det varit tyst i 6 månader. Sen i våras har vi arbetat intensivt med att hitta den optimala formen i samarbete med Peab, arkitekter och Malmö stad och ett antal övriga rådgivare, berättade Greg Dingizian, styrelseordförande för Annehem Fastigheter AB, vid den presskonferens som arrangerades i slutet av november 2007. Vi har förankrat det i den verklighet vi lever och ser fram emot att leverera till Malmö stad, Malmöborna och aktieägarna.

FAKTA
POINT HYLLIE Malmö
Projektbeställare Annehem Fastigheter AB, Malmö
Kostnadsberäkning Peab, Malmö
Arkitekt Arkitekt Lone Wigger,
Arkitektfirman CF Møller, Köpenhamn
Geoteknik Tyréns, Malmö
Konstruktör Danewids Ingenjörsbyrå AB, Malmö

Byggstart hösten 2008
Inflyttning start våren 2011
Antal våningsplan o höjder 5, 7,13 och 27 våningar med en högsta
höjd på 95 meter
Ytor Total yta cirka 45 000 kvm BTA varav
bostäder cirka 32 000 kvm /
300 bostadsrättslägenheter
butiker cirka 10 000 kvm i två plan
kontor cirka 5 000 kvm
källare med parkering
Beräknad kostnad cirka 1,6 miljarder SEK

Annons

Annons

Annons