Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, nov, 21 2017
Senaste Nytt

Visionärt vårdhem byggs i Vellinge

Antroposofiskt utformad trädgård. Bild: Landskapsgruppen Öresund/gm M Sandberg
Antroposofiskt utformad trädgård. Bild: Landskapsgruppen Öresund/gm M Sandberg
Hemmet ska målas i en grön kulör, men i ett tidigt skede var gult aktuellt. Bild: Håkan Zätterlund, Asmussens arkitektgrupp
Hemmet ska målas i en grön kulör, men i ett tidigt skede var gult aktuellt. Bild: Håkan Zätterlund, Asmussens arkitektgrupp
Publicerad av
Henrik Ståhl - 03 mar 2010

Nytänkande och vision har varit nyckelord när politikerna i Vellinge projekterade det nya Månstorpshemmet i Västra Ingelstad i Vellinge. Tanken är att äldreboendets lokaler ska kunna fungera som mötesplats för fler än de boende. Ett förslag från den antroposofiskt inspirerade arkitektgruppen Asmussens infriade förväntningarna.

På det nya Månstorpshemmet kommer det att finnas både egen restaurang och filmsal om allt går enligt planerna. Den projekterade rehab-bassängen kommer att användas av de boende, men idén är att också kunna erbjuda till exempel babysim. Förhoppningsvis kan lokalernas dubbla funktion ge tillfälle till nya möten mellan de boende på hemmet och närbefolkningen och ge gamla och unga en arena att mötas på som kan skapa liv och vitalitet i hela samhället.

Nya Månstorpshemmet ersätter vårdhemmet med samma namn som redan finns på orten. Det är än så länge oklart om företaget Carema, som sköter det gamla äldreboendet, kommer att få förnyat kontrakt och i så fall sköta det nya Månstorpshemmet när det står klart 2011.

Ett levande och vitalt äldreboendeFör totalentreprenaden av nya Månstorpshemmet står Nimab, som fått uppdraget av kommunen. Asmussens skisser och idé kommer att förverkligas av mono arkitekter. Ordervärdet är ungefär 80 miljoner och innefattar en huskropp i två plan med totalt 56 lägenheter. Dessa kommer att vara belägna i husets bakre flyglar, för att undvika att de boende störs av aktiviteter som pågår i bassängen, restaurangen och dagvården som ska ligga på plan ett.– Vi har velat skapa en skyddad miljö, och har därför låtit flyglarna böja sig in mot gårdarna och innesluta dem. Tanken är att huset ska vara som ett värn mot det öppna landskapet, men samtidigt ge möjlighet att blicka ut mot det, förklarar Håkan Zetterlund från Asmussens arkitektgrupp.

Samma tanke om skydd och avskildhet ligger bakom beslutet att skilja boendeflyglarna från de offentliga utrymmena. De boende ska känna att deras del är privat och egen.

De antroposofiska idéerna som Asmussen arbetar med handlar mycket om att skapa utblick och närhet till naturen. Man arbetar helst med naturliga material. Månstorpshemmet får golv i trä och sten, och vissa rum har träpaneler. De låga taken täcks av sedumväxter. Lasyrfärger har använts på väggarna, dels för att materialen ska lysa igenom, dels för att ge en känsla av större rumsvolym.

I rummen mot yttertak har hela takhöjden utnyttjats genom ett sluttande innertak som följer det yttre takets form. Rumsvolym skapas också genom att korridoren utanför boenderummen inte är rak och genomgående, utan varierar i bredd och bryts av de boendes gemensamma utrymmen.

Trädgård med lantbrukskänslaVästra Ingelstad har en påtaglig lantbrukskänsla, som bevaras i husets två innergårdarna. Att ta vara på den omgivande miljön och bevara landskapets karaktär har varit centralt i upphandlingen.

Nimab har anlitat Landskapsgruppen som markkonsult. De arbetar med offentliga rum i olika former och har även gedigen erfarenhet av tillgänglighetsfrågor. I trädgården på Månstorpshemmet har man tagit fasta på de antroposofiska tankarna i ursprungsförslaget. Det innebär att man strävar efter stimulans för alla sinnen. En doftande lavendelgång är ett exempel, en klassisk vattentrappa med porlande vatten ett annat. Man har även jobbat med olika markmaterial, som knastrande grusgångar. De boende kommer även att ha möjlighet att vara med i ett trädgårdsråd och själva få odla sin trädgård.– Att skapa en hemkänsla har varit väldigt viktigt. Många som kommer att bo på Månstorpsgården har levt sitt liv på gårdar och vi vill ge dem möjlighet att fortsätta odla. Upphöjda lådor, anpassade för rullstolsburna, är ett led i den strävan, säger ´Monica Sandberg på Landskapsgruppen.

Trädgården är även på andra sätt anpassad för och utformad efter de boendes behov. Här finns möjligheter till rehabilitering i form av gåbanor med räcken och särskilda trappor för övningsgående. Alla stigar och vägar i parken är planerade i slingor och för den som vandrar tillbaka till utgångspunkten. Detta är för att förhindra att dementa eller andra med minnessvårigheter går vilse.

 

FaktaNybyggnad av vårdboendet Månstorpshemmet, Vellinge, Skåne

Byggherre: Vexab Vellinge Exploatering

Arkitekt: Asmussens arkitektgrupp/Mono arkitekter

Landskapsarkitekt: Landskapsgruppen Öresund

Totalentreprenör: NIMAB Entreprenad

Omfattning: 7 400 kvadratmeter

Byggstart: Augusti 2009

Färdigställande: Februari 2011

Byggkostnad: 160 miljoner kronor

 

Läs detta och många fler reportage i senaste numret av Aktuella Byggen!