Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 24 2017
Senaste Nytt

Kulturhus lyser upp Jönköping

Publicerad av
Redaktionen - 03 jun 2009

– De här verksamheterna har fört en rätt anonym tillvaro. Nu kommer allt under samma tak i en vacker byggnad mitt inne i centrum, säger projektledare Lars-Göran Åkerblom på Landstingsfastigheter i Jönköpings län.
Landstingsdrivna Smålands Musik och Teater har länge hållit till i spridda lokaler i olika fastigheter runt om i Jönköping. I en del fall i ur arbetsmiljösynpunkt utdömda lokaler. Det finns ett stort behov av en ny gemensam byggnad för scenkonst, anser Lars Åkerblom, även om projektet har debatterats.
– Några har tyckt att man ska lägga pengarna på vården istället. Men landstinget har faktiskt statens uppdrag att bedriva den här verksamheten.

För Landstingsfastigheter, som normalt bygger sjukhus, har planeringen av Scenkonstens hus fört med sig en del nya utmaningar. Teaterkonsulter har involverats och i ett sådant här projekt har naturligtvis akustikernas synpunkter haft särskilt stor betydelse för byggnadens utformning.

Spiralformad byggnad
Scenkonstens hus blir en fristående byggnad, centralt placerad i östra centrum på en utfyllnad i Munksjön. En insjö som via en kanal genom stan står i förbindelse med Vätterns södra spets. Det ljusa, genomskinliga huset med en yta på 15 000 kvadratmeter får en spiralform. De lyriska beskrivningarna varierar. Ett ”landmärke” för Jönköping eller en ”lysande lykta” vid Munksjöns strand.
– Vår idé är en solitär byggnad och att det inte ska finnas någon fram- och baksida på huset eftersom det kommer upplevas från många olika håll. Det ska bjuda till fest och vara ett synligt hus i staden.
Det säger Jonas Edblad, uppdragsansvarig arkitekt på Wingårdhs arkitektkontor och som tillsammans med Gert Wingårdh och Ingrid Gunnarsson ritat Scenkonstens Hus i Jönköping.

De olika rumshöjderna interiört avspeglar sig något accentuerat exteriört och bidrar till husets speciella profil. En flexibel fasad utan någon särskild fasadestetik har gett stor frihet när det gäller placering av fönster.

Bästa möjliga logistik och tillgänglighet har varit viktiga ledstjärnor för arkitekterna. Alla avgörande funktioner ligger på samma nivå inne i huset; lastning, lossning, scenerna och den stora foajén, ett fyra våningar högt rum som kopplar ihop hela byggnaden.
– Det är väldigt enkelt att flytta runt saker i detta hus. När du väl har lastat av all utrustning så är du på samma nivå som scenerna. Det handlar om väldigt snabba omställningstider. Du ska kunna möta många olika arrangemang och du ska kunna göra det på ett enkelt sätt, förklarar Jonas Edblad.

Anpassningsbara scener
Spelsalarna med scener ligger mitt i huset med foajéer, verkstäder och omklädningsrum längs sidorna.
Att glas och trä dominerar som material är måhända mer eller mindre självklart i ett småländskt bygge för kultur. Tonerna i John Bauers konst har påverkat färgskalan.

Scenkonstens Hus får flera scener och en konsertsal. Efter internationella förebilder förenar teatern intimitet med möjligheten att förändra rummet för olika typer av föreställningar.

Teatern är i första hand utformad för talteater men här ska även finnas utrymme för musik och dans. Synliga betongväggar och inhängda balkonger, akustiska element och allehanda teaterteknik ger salongen en lite råare karaktär.

Konsertsalen är en öppen sal formad som en serie skålar som vidgar sig uppåt i rummet. Publikplatserna sträcker sig runt podiet. Här är väggar och golv klädda i varmt trä. Akustiken är främst utformad för akustiska framträdanden och för Jönköpings egen orkester Sinfonietta. Men akustiken kan varieras och anpassas för både symfonisk och elektriskt förstärkt musik.

Multiscenen blir husets mest varierbara scen. Den ska fungera för teater, dans och olika musikaliska framträdanden. Stora dörrar längs ena sidan möjliggör direktkontakt med foajérummet. Dekor, scenteknik och annan utrustning fästs i längsgående balkar under taket.

Caféscenen är slutligen en förlängning av foajén söderut mot Munksjön. Här blir det lunchteater, enklare musikframträdanden och plats för olika slags sammankomster.

Vidareutvecklat tävlingsbidrag
Tävlingsjuryn hade inga svårigheter med att utse tävlingsförslaget från Wingårdhs arkitektkontor som vinnare för utformningen av länets nya hus för scenkonst.
– Logistiken var bäst och vi tyckte om den estetiska utformningen. Förslaget var också det som var lättast att ändra i utan att för den skull påverka husets karaktär, påpekar Lars-Göran Åkerblom på Landstingsfastigheter.

Landskapsarkitekter från Ramböll Sverige utformade upphandlingsunderlaget för totalentreprenaden vad gäller tomt och omgivningar.
Det hus som nu byggs av Peab blir bortåt 5000 kvadratmetet mindre än det ursprungliga tävlingsförslaget
– Vi har jobbat om det tre gånger. Men jag tror det är väldigt svårt att se någon skillnad mellan det som nu byggs och tävlingsförslaget, säger Jonas Edblad på Wingårdhs arkitektkontor.

Det troliga är att länets nya byggnad för teater, musik och dans heter något annat än Scenkonstens Hus vid den planerade invigningen sommaren 2011.
– Visst, man har börjat vänja sig vid det namnet, men vi kommer att utlysa en namntävling, avslöjar projektledare Lars-Göran Åkerblom på Landstingsfastigheter i Jönköpings län.

Fakta
Scenkonstens Hus i Jönköping
Byggherre: Landstingsfastigheter, Jönköpings län.
Arkitekt: Wingårdhs Arkitektkontor
Totalentreprenör: Peab
Kostnad: 302,5 miljoner kronor
Finansiärer: Jönköpings läns landsting, Jönköpings kommun och privata sponsorer
Byggstart: Februari 2009
Invigning: Sommaren 2011