Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 21 2019
Senaste Nytt

Vinst i Vaxholm av Småa och Utopia Arkitekter

Bild: Utopia Arkitekter
Bild: Utopia Arkitekter
Publicerad av
Henrik Ståhl - 03 maj 2010

Kommunstyrelsen i Vaxholms Stad har beslutat att utse Småa AB till vinnare i markanvisningstävlingen för Pålsundsstrand i Vaxholm. Bakom det vinnande förslaget som omfattar 16 bostadsenheter ligger Utopia Arkitekter.

 I maj 2009 arrangerade Vaxholmstad en markanvisningstävling för Pålsundsstrand. Fem byggherrar böjds in och Småa AB anlitade Utopia arkitekter för att utveckla ett förslag för området. Förutsättningar för tävlingen var helt öppna avseende gestaltning och exploatering.– Vi ville ta fram en tydlig gestaltningsidé som var tilltalande för Vaxholms stad samtidigt som vi nådde en exploateringsgrad som gjorde projektet ekonomiskt intressant för Småa. En av de största utmaningarna i skissarbetet var att för varje enskild bostad ta till vara på områdets starka koppling till vattnet, säger Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter.

Utopia Arkitekters förslag har en tydlig miljöprofil där tekniska system är integrerade på ett naturligt sätt i både planen och byggnaderna. Man har även lagt stor vikt vid att bevara områdets karaktär som en sjönära mötesplats med småbåtshamn, till exempel genom att förbättra befintliga gångförbindelser genom området.

Förslaget består av två- och trevånings souterränghus fördelade på 16 bostäder inrymda i åtta parhus. Valet föll på parhus i syfte att koncentrera byggytan och ge området en luftigare karaktär. Husen ligger förskjutna i både höjd- och sidled för att ge varje enskild bostad en tydlig vattenkontakt. Den kuperade terrängen utnyttjas för att gömma undan parkering under husen vilket gör att man slipper bygga en större parkeringsanläggning i den den känsligaskärgårdsmiljön och på så sätt kan bevara en småskalighet i området.

Annons

Annons

Annons