Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 21 2019
Senaste Nytt

Landmärket Juvelkvarnen blir boendemiljö

Publicerad av
Redaktionen - 08 apr 2009

Syftet med detaljplanen som Stadsbyggnadskontoret i Göteborg tog fram när mjöltillverkningen upphörde var att behålla de äldsta byggnaderna inom kvarnområdet och inreda dem med bostäder.
De ursprungliga byggnaderna i rött tegel präglas av det tidiga 1900-talets industriarkitektur. Den kulturhistoriskt värdefulla industrimiljön ska leva kvar när Juvelkvarnen nu blir ett bostadsområde.
– Det var en ganska lång diskussion om vad man kunde spara av de gamla byggnaderna och vad som måste rivas för att möjliggöra ombyggnad till bostäder, säger Anders Svensson, planarkitekt på Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad.

Tre byggnader
Nu står där tre byggnader med bostadslägenheter: den ombyggda, monumentala kvarnbyggnaden Kvarnen, silobyggnaden Mjölner plus det nybyggda höghuset Tre Lejon.
Det centrala kvarnområdet ligger på berg och sluttar med en nivåskillnad på cirka 15 meter ned mot Eriksbergsgatan och strax bortom den Göta Älv. Den här delen av planområdet där den yttre miljön nu håller på att färdigställas har en yta på runt 4 000 kvadratmeter.
Riktlinjerna i markplaneringen kan beskrivas som strikt, varvsinspirerad och gedigen. Sten, granit och stål ska samsas med buskar och träd. Det är ett projekt med inslag av platåer och terrasser.
– Det är en ambitiös planering med lekplatser, utevistelser och angöringar som trappar sig ned mot Erikbergsgatan, berättar Anders Svensson.
Vad som inte är klart är däremot infrastrukturen och den färdiga gatubilden i området.
– Husen ligger där de ligger närmast gatan. Vi har fått anpassa oss till ljudet från busstrafiken, säger projekteringsledare Patric Lundgren på totalentreprenören JM.
Att nya gatusträckningar kommer till är klart. Sålunda ska exempelvis det nybyggda höghuset – som ligger en bit in i området – länkas samman med det omkringliggande gatunätet.
Till den ännu oklara infrastrukturen hör också frågan om hur den rälsbundna godstrafiken på hamnbanan ska hanteras när en planerad, framtida exploatering med 1000 helt nybyggda bostäder ska realiseras norrut bakom själva kvarnområdet.
– Det förutsätter en tågtunnel. Det har nu högsta prioritet hos Banverket. Det blir sannolikt ett dubbelspår i tunnel, säger planarkitekt Anders Svensson.
Hamnbanan är i dag nedgrävd, men inte överdäckad.

Rå och rak arkitektur
Omvandlingen av Juvelkvarnen till bostäder marknadsförs som ”Warehouse living”. Med andra ord en boendemiljö där den råa och raka arkitekturen i gamla lager och magasin fortsätter att prägla miljön när fastigheterna gjorts om till bostäder.
Den största, bevarade byggnaden är den massiva, kompakta Kvarnen med sina stora fönster, djupa nischer och tjocka tegelväggar. Här fanns bjälklag och en befintlig stålstomme som förstärkts och kompletterats med nya delar.
Lägenheterna har genomgående öppna planlösningar med högt i tak. Kök, garderober, badrum och klädkammare är utplacerade som öar på stora ytor. Ovanför finns sovloft eller förråd med valfria väggar, staket eller galler. Industrikänslan förstärks av sådant som synliga, nitade stålbalkar och utanpåliggande, hängande skjutdörrar.
– Vi har jobbat otroligt mycket med att behålla det gamla utseende på stålet. Det har varit ett väldigt kul och lärorikt projekt med en häftig designkänsla över det hela, tycker Niklas Granström, delägare på North Power som tillverkat allt smide, från stålstommar till trappor, räcken och finsmide.
De 59 Lägenheterna i Kvarnen har tvättbänk med arbetsyta i badrummet. Den fasta inredningen med klädkammare kommer från Myresjökök, liksom naturligtvis kök och köksutrustning.
– Ingen lägenhet är den andra lik. Vi har titta på mycket på ritningarna och fått tänka minimalistiskt och ungdomligt, förklarar Thomas Bred, butikschef och installationsansvarig på Myresjökök.

Landmärke lever kvar
Den andra ombyggnaden, den av silobyggnaden Mjölner, blev ett byggtekniskt ännu mer komplicerat projekt. Byggnaden blåstes ur invändigt. Därefter stöttades fasaderna med stålband för att inte rasa ihop. En ny stomme har sedan via taket lyfts in i huset, våningsplan för våningsplan.
– Ett väldigt speciellt projekt där vi arbetat mycket med att behålla det ursprungliga utseendet på de gamla fasaderna. Därför var vi tvungna att bygga upp tillfälliga, enorma förstärkningar, konstaterar Niklas Granström på North Power.
Det tredje nya bostadshuset på området – Tre Lejon – är en16 våningar hög, helt ny byggnad med 47 lägenheter: Ett hus med samma höjd och dimensioner och på samma ställe som de numera rivna silorören. De var för dyra att bygga om till bostäder.
Men kvarnområdet Juvelkvarnens karakteristiska husprofiler som landmärke på Norra Älvstranden i Göteborg lever ändå kvar när nu bostäder ersätter förra seklets mjölproduktion i den gamla industrimiljön.

Fakta
Kvarnområdet Juvelkvarnen, Norra Älvstranden, Göteborg.
Fastigheter: Kvarnen, Mjölner och Tre Lejon
Antal lägenheter: 139
Totalentreprenör: JM
Inflyttning: Våren 2009

Annons

Annons

Annons