Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 23 2017
Senaste Nytt

Ställningsbyggares arbetsmiljö granskas

Foto: Olga Frankson
Foto: Olga Frankson
Publicerad av
Henrik Ståhl - 31 aug 2010

Arbetsmiljöverket granskar under hösten att arbetsgivare tillsammans med de anställda planerar och genomför varje enskilt ställningsbygge på ett säkert sätt.

Har riskerna för fall bedömts och åtgärdats? Kan tunga och riskabla moment med lyft och hantering av ställningsmateriel genomföras utan risk för att någon kommer till skada? Har hänsyn tagits till omgivande trafik? Finns personlig skyddsutrustning? Följs riktlinjerna som bestämts i samband med riskbedömningarna? Dessa är några av de aspekter som tas upp och granskas vid de inspektioner som genomförs inom åtta län i syd- och mellansverige. Hos arbetsgivaren ska det också finnas fungerande rutiner för att ta fram ställningsplan och monteringsinstruktioner samt ett skriftligt underlag för den dimensionering som gjorts. Stabila och ändamålsenliga ställningar är en förutsättning för att arbetet under byggskedet eller vid renoveringar ska kunna utföras säkert. De som uppför (och monterar ned) ställningarna har oftast specialiserat sig på just dessa moment och ska uppfylla vissa utbildningskrav. Olyckorna är trots detta många. Åren 2005 – 2009 anmäldes nästan 900 olyckor där byggnadsställningar var inblandade, varav tre med dödlig utgång. Flertalet medförde långa sjukskrivningar. Fall från höjd, träffad av nedrasande materiel och feltramp är de vanligaste orsakerna. Ställningsföretagen fick redan i våras brev med frågor. Svaren diskuteras i samband med inspektionsbesöket.