Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jul, 20 2019
Senaste Nytt

RB Arkitektur vinner uppdrag i Norra Djurgårdsstaden

Bild: RB Arkitektur
Bild: RB Arkitektur
Publicerad av
Henrik Ståhl - 02 sep 2010

Skanska har valt att gå vidare med RB Arkitekturs förslag till två bostadshus i Norra Djurgårdsstaden etapp 2.

Norra Djurgårdsstaden i Hjorthagen är en ny stadsdel som ska slutföras under det kommande decenniet, och omfatta cirka 5 000 nya bostäder samt lokaler för service och kommersiella verksamheter.

RB Arkitekturs förslag omfattar två bostadshus med totalt cirka 100 lägenheter. Bostadshusen är utformade för att uppfylla den nya stadsdelens miljömål. Några exempel:

  • Närmare 50 cm tjocka väggar garanterar en hög värmeisolering och balkonger och skärmtak skapar naturlig solavskärmning.
  • På fasadernas generösa balkonger finns växthus integrerade som tillsammans med vajrar spridda på fasaderna skapar en matta av växtlighet som bildar ett av fasadens ytskikt.
  • Solceller på husens tak producerar 30 procent  av fastighetselen och ventilationen sker via sk FTX system.

Annons

Annons

Annons