Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jan, 20 2019
Senaste Nytt

Stora Katrineberg ska sticka ut

Publicerad av
Redaktionen - 24 sep 2009

Projektet är en del av den pågående stadsutvecklingen i Liljeholmen, där innerstaden växer utanför tullarna, stadens tidigare avgränsningar. Genom att förtäta och utnyttja den före detta parkeringsplatsen i kvarteret Stora Katrineberg mellan två brandgavlar har staden fått ett hus med 40 nya bostäder samt genomgående butikslokaler i gatuplanet som bidrar till den expansiva stadsdelens ökande folkliv.

Arkitekterna Ola Kjellander och Stefan Sjöberg på Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor betonar värdet av hus som inspireras av platsen och deltar i sitt sammanhang.
– Vi ville se hur ett verkligt nytt bostadshus kunde landa i staden. Läget här är tydligt urbant. Vi ville använda det som en fördel, snarare än en nackdel eller en biprodukt. Vi ritade ett bostadshus som är ett komplement till det befintliga utbudet i stadsdelen, ett hus som vi själva skulle vilja bo i. Urbant, intensivt, modernt och vackert på samma gång, säger Ola Kjellander.

Husen ligger i kvarter precis som i innerstaden. Bostäder blandas med arbetsplatser, och den livliga trafiken på Södertäljevägen hörs på avstånd. Huset samspelar med gatan och husen runtomkring. Fasaden är lätt och glasad så att de boende kan ta in omgivningen. Men också omvänt: att omgivningen kan ta in vad som händer i huset. Nästan som en scen för förbipasserande.

Stadsplanen medgav initialt en byggrätt för ett kontorshus, vilket gav ett ovanligt djupt bostadshus på upp till 17 meter. Trafikbullret från Södertäljevägen gav att sovrummen ligger mot gården. Lösningen blev långsmala genomgående lägenheter med vardagsrum och kök i öppet samband mot den glasade gatufasaden i söder.
Känslan och inspirationen kommer från urbana loft i New York eller London. Vissa ytor har lämnats råa, som den lägenhetsskiljande väggen som kunde fås i obehandlad betong.

Arkitekternas idé med gatufasaden är att den skall ge ett lätt intryck. Hela fasaden är i stort sett glasad med svävande wire räcken och screentryckta glasskivor mellan lägenheternas balkonger. De längsgående balkongerna är grunda- en meter – för att inte ge oönskad tyngd och slagskuggor.
Skjutdörrar gör att de verkar större inifrån. Tanken är att det skall kännas som balkong både inne och utomhus när dörrarna står öppna.
– På sätt och vis är det ett bostadshus utan fasad, säger Stefan Sjöberg som menar att människornas liv innanför blir fasaden. En fasad som förändras.

Huset innehåller en blandning av olika lägenhetsstorlekar, men med en tonvikt på 2-3 rok. En storlek som passar läget och målgruppen. De två övre planen rymmer etagelägenheter med generösa terrasser åt två håll.
– Det finns nog ingen tydlig trend i vilka som flyttat hit. Livsstil, ålder och yrke spretar åt lite olika håll. Gemensamt för de som flyttat hit är kanske snarare viljan att bo i staden, i ett hus man själv valt och som känns här och nu, säger Stefan Sjöberg.

Byggherre för projektet är danska Sjaelsö, ett företag som varit mycket expansivt i bland annat Köpenhamn under den senaste bostads-boomen.
– Vi har mycket att lära av inställningen i Danmark. Både att arkitektur och design är en stor konkurrensfördel när man ska sälja bostäder. Man säljer bostadsfunktion snarare är kvadratmeter, och kunderna ställer höga krav på att det ska bli bra och att huset ska uppfylla utlovade kvalitéer, säger Stefan Sjöberg.

Annons