Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 21 2017
Senaste Nytt

Wallenstam får markanvisning i Norra Djurgårdsstaden

Bild: Dynagraph
Bild: Dynagraph
Publicerad av
Henrik Ståhl - 24 okt 2011

Wallenstam har tecknat markanvisningsavtal med Stockholms stad för nybyggnation av 150 lägenheter med inriktning mot studenter i Ängsbotten, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Målsättningen är att en detaljplan ska vara antagen och ha vunnit laga kraft i början av 2013, vilket gör att en byggstart skulle kunna ske 2014.

– Vi har tagit fram ett koncept för byggnation av mindre lägenheter till rimlig hyra som passar studenter, vilket vi både tror och hoppas kan komma att användas på fler ställen, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam i ett pressmeddelande.

Ängsbotten, som inom en snar framtid kommer att förändras från gammalt industriområde till ett miljöeffektivt bostadsområde, är beläget i sydvästra delen av stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden.

Planläggningen av området syftar till att färdigställa den nya stadsdelen och skapa ett sammanhållet stadsrum med redan planlagd bebyggelse. Projektet ligger i linje med stadens mål ”bygg staden inåt”.

– Att vara med så här tidigt i processen gör att vi tillsammans med staden kan utreda förutsättningarna och skapa goda möjligheter för gestaltning av områdets framtida bebyggelse, säger Hans Wallenstam.