Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jan, 20 2019
Senaste Nytt

Handel tar över Uppsalas gamla rådhus

Nybyggnadsdelen i glas minimerar ingreppen i den befintliga byggnaden. Bild: BAU
Nybyggnadsdelen i glas minimerar ingreppen i den befintliga byggnaden. Bild: BAU
Fasaderna i nyrenässansstil fick Uppsalas gamla rådhus efter en om- och tillbyggnad på 1800-talet. Bild: BAU
Fasaderna i nyrenässansstil fick Uppsalas gamla rådhus efter en om- och tillbyggnad på 1800-talet. Bild: BAU
Modevaruhuset får rumsvis avgränsade butiksytor med olika varumärken vägg i vägg. Bild: BAU
Modevaruhuset får rumsvis avgränsade butiksytor med olika varumärken vägg i vägg. Bild: BAU
Publicerad av
Henrik Ståhl - 25 jan 2012

Uppsalas gamla rådhus vid Stora torget genomgår en förvandling. I mars invigs ett nytt modevaruhus och redan i oktober öppnar några av butikerna. På gårdssidan placeras en glasfasad utanför den ursprungliga, innanför den ligger varuhusets vertikala kommunikation.Uppsalas gamla rådhus har anor från 1645. Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt och arkitektoniskt värde och är tongivande för Stora Torget i Uppsala.

När AIX Arkitekter utförde en byggnadsantikvarisk förundersökning av huset under ledning av Sara Höglund kunde bland annat taklister och invändiga snickerier spåras till den omfattande ombyggnad som ägde rum i slutet av 1800-talet. Det var i samband med 1800-talets ombyggnad som huset fick sitt nuvarande utseende med fasader i nyrenässansstil. Även den stora sessionssalen kom till vid ombyggnationen på 1800-talet. Arkitekt för ombyggnaden var Herman Holmgren, han står också bakom universitetshuset i Uppsala.– Det finns flera likheter mellan universitetshuset och rådhuset. Inte så mycket i exteriören, men interiört finns många likheter i detaljutformning och färgsättning, säger Margareta Källström på AIX Arkitekter.Förvaltning i ett kvarts sekelUnder 250 års tid, från 1710 till 1964, var rådhuset stadens centrala förvaltningsbyggnad.Ända fram till för ett par år sedan fanns delar av de kommunala förvaltningarna kvar i huset. Under årens lopp har rådhuset genomgått flera mindre ombyggnationer. Lokalerna har fått nya installationer och anpassats till flera olika offentliga verksamheter, bland annat polis, rättsväsende och socialförvaltning. Men på 2000-talet bedömde kommunen att lokalerna var för omoderna för deras verksamheter och att en ombyggnad skulle bli allt för kostsam. Istället fick Atrium Ljungberg möjlighet att förvärva fastigheten. Under 2010 inledde Atrium Ljungberg ett om- och tillbyggnadsprojekt som ska förvandla den gamla rådhusbyggnaden till ett modernt modevaruhus. De två översta planen blir kontorslokaler.– Modevaruhuset invigs den 1 mars 2012, men två butiker öppnar redan i oktober säger Björn Johnson på Atrium Ljungberg.Rumsstruktur återskapasNär Atrium Ljungberg tog över fastigheten var fasaden i gott skick, den hade renoverats på 1990-talet, men invändigt krävdes omfattande åtgärder. Eftersom rådhuset är kulturmärkt görs alla förändringar i nära samarbete med kulturminnesvårdande myndigheter. Så mycket som möjligt av 1800-tals-atmosfären bevaras. Det gäller färgsättning, golv, lister och andra inredningsdetaljer. Till exempel bevaras träpanelen i fullmäktiges gamla sessionssal vilket utesluter väggmonterade hyllsystem. Vid ombyggnationen återskapas också den gamla rumsstrukturen. Det blir därför ingen traditionell butiksgalleria med allmänna ytor mellan butikerna utan rumsvis avgränsade butiksytor med olika varumärken vägg i vägg.– Under sommaren pågick installationsarbetet. Efter semestern påbörjades invändiga arbeten som golvläggning och målning, berättar Björn Johnson.Modern glastillbyggnadEfter att Atrium Ljungberg förvärvat fastigheten togs en ny detaljplan, som tillåter en tillbyggnad på gårdssidan, fram. I tillbyggnaden placeras modevaruhusets fläktrum och vertikala kommunikationsstråk. På så vis undviks störande installationer och rulltrappor i husets gamla delar.Tillbyggnaden är en lätt volym i glas designad av arkitekterna på BAU. Glasfasaden är på plats och byggnaden blev tät innan semestern.– Från början hade vi tänkt utnyttja hela gården, men det visade sig vara omöjligt av flera skäl. Vi tog in förslag på tillbyggnader från flera arkitekter men BAU:s förslag passade bäst och utnyttjade den tillgängliga ytan på bästa sätt, berättar Björn Johnson.

Utifrån ser tillbyggnaden ut som en enkel glasvägg placerad en bit framför den gamla fasaden. Bjälklagen i tillbyggnaden placeras i samma nivå som i det gamla rådhuset vilket gör att den dubbla våningshöjden i rådhuset speglas i tillbyggnaden. Det ger ett fint samspel mellan den gamla och den moderna arkitekturen.– Det är på sätt och vis en fristående servicebyggnad som via öppningar i den gamla fasaden försörjer rådhuset med nya funktioner och skapar en spänning mellan gammalt och nytt, säger Hans Birkholz på BAU arkitekter.Samarbete kring arkitekturenMedan BAU är arkitekterna bakom nybyggnadsdelen arbetar AIX Arkitekter med ombyggnationen av det gamla huset. – Det är AIX som är huvudarkitekt med ansvar för bygghandlingar medan BAU har ansvar för att det ska fungera kommersiellt, säger Björn Johnson på Atrium Ljungberg.

AIX har specialiserat sig på restaurering och byggnadsvård och enligt Björn Johnson vägde det tungt när de skulle välja arkitekt. Efter ett lyckat samarbete med BAU kring varuhuset PUB i Stockholm ville Atrium Ljungberg dessutom gärna ta hjälp av deras erfarenhet av arkitektur för handel och kommersiella lokaler.Att flera arkitektgrupper samarbetar kring ett projekt blir allt vanligare enligt Hans Birkholz på BAU.– Projekten blir allt mer komplexa och kräver ofta specialistkompetens. AIX är specialister på restaureringar och byggnadsvård medan vi har en stark inriktning på handel så det är helt naturligt att vi har ett samarbete där vi kompletterar varandra i det här projektet, säger han.Även Margareta Källström på AIX tycker att samarbetet har fungerat bra.– Vi hanterar alla ritningar tillsammans men det finns en tydlig ansvarsfördelning, säger hon.FaktaOm- och tillbyggnad av gamla rådhuset i UppsalaByggherre: Atrium LjungbergArkitekt: AIX Arkitekteter och BAUGeneralentreprenör: TL byggBruttoyta: 5000 kvadratmeterTidsram: 2010-2012Projektkostnad: 100 miljoner kronor

Annons