Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 23 2017
Senaste Nytt

Klartecken inför renovering av Nationalmuseum

Foto: Holger Ellgaard
Foto: Holger Ellgaard
Publicerad av
Tommy Ekholm - 24 feb 2012

Regeringen har beslutat att ge Statens fastighetsverk i uppdrag att genomföra ett projekteringsarbete inför renovering och ombyggnad av Nationalmuseums huvudbyggnad i Stockholm. Nationalmuseum uppfördes 1866 och har sedan dess inte genomgått någon genomgripande renovering.

Genom beslutet går startskottet för processen att göra Nationalmuseum till en fullt modern och miljöklassad museibyggnad anpassad för framtidens museiverksamhet. Projekteringsarbetet beräknas pågå i cirka 2,5 år. Därefter behöver regeringen fatta ett nytt beslut om själva genomförandet av renoveringen och ombyggnaden. Målet är att det nya museet ska stå klart 2016/2017. – Vi går nu in i en spännande fas. Genom en renovering kan museibyggnaden äntligen få bättre förutsättningar för att möta publiken och ta hand om de konstskatter som finns här, säger Nationalmuseums överintendent Berndt Arell.