Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 23 2017
Senaste Nytt

London mest attraktivt för fastighetsköp 2012

Publicerad av
Henrik Ståhl - 09 mar 2012

Fastighetsinvesterare i Europa betraktar Storbritannien som den mest attraktiva marknaden för fastighetsköp under 2012 och London framstår som den mest attraktiva staden, enligt den globala fastighetsrådgivaren CBRE:s senaste undersökning. Undersökningen visar även på ett ökat intresse för Norden.

CBRE:s undersökning ”Real Estate Investor Intentions” har presenterats på fastighetsbranschens årliga mässa MIPIM 2012 i Cannes. Undersökningen bygger på enkätsvar från över 340 ledande fastighetsinvesterare och ger en övergripande bild av investerarnas uppfattningar om globala fastighetsmarknader och en prognos för aktiviteten under det kommande året.

CBRE fann i sin undersökning att Storbritannien är den mest attraktiva fastighetsmarknaden för investeringar i Europa för nästan en tredjedel (31 %) av investerarna – mycket nära landets position 2010 och en kraftig ökning från 16 % 2011. Tyskland var den näst mest attraktiva marknaden, följt av marknaderna i Central- och Östeuropa. Intresset för Norden har ökat, i år ansåg 8 % att de nordiska marknaderna var de mest attraktiva för fastighetsinvesteringar mot 5 % förra året.

 Den stad som nämndes långt före alla andra var London: 37 % av investerarna pekade ut staden som det främsta investeringsmålet i Europa 2012. Warszawa kom på andra plats som den näst mest populära staden (12 %), vilket avspeglar de polska marknadernas starka ekonomi. Paris hamnade på tredje plats (9 %), vilket är en fortsättning på den höga investeringsaktiviteten där under 2011. Stockholm hamnar bland topp tio i Europa, på en åttonde plats i rankingen.

Londons likviditet, prestige, storlek, stabilitet och öppenhet har alltid gjort att staden betraktats som det främsta europeiska målet för fastighetsinvesteringar bland globala investerare. London är dessutom en språngbräda för investeringar på andra europeiska fastighetsmarknader.

- Storbritanniens ökade attraktion för fastighetsinvesterarna 2012 kan delvis ses som en reaktion på de rådande problemen och osäkerheten inom euroområdet, säger Peter Damesick, CBRE:s chefsekonom för EMEA. Mot den bakgrunden tycks den brittiska marknadens höga likviditet och karaktär av ”skyddad zon” ha blivit mer lockande. Andra populära marknader för investerare 2012 är Tyskland och Central- och Östeuropa. Precis som förra året är dessa marknaders dragningskraft relaterad till att investerarna anser att de har starka ekonomiska grundförutsättningar.

 Fastighetsinvesterarnas planer för 2012 visar också vissa förskjutningar mellan olika fastighetssektorer. Andelen investerare som föredrar bostadsfastigheter och industri-/logistikfastigheter 2012 har ökat betydligt jämfört med 2011 medan kontors- och butiksfastigheter anses som mindre attraktiva köpobjekt för investerarna.