Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 23 2017
Senaste Nytt

Ny ansvarig för infrastrukturfrågor hos BI

Publicerad av
Henrik Ståhl - 15 mar 2012

Lars Redtzer blir ansvarig för infrastrukturfrågor på Sveriges Byggindustrier. Idag jobbar han som projektledare på Citybanan. Tidigare har han bland annat arbetat 18 år på Banverket i olika befattningar och som upphandlingschef inom Trafikverket.

Dessutom är Lars en av dem som engagerat sig aktivt i FIA (Förnyelse I Anläggningsbranschen). Syftet med FIA är att samla hela den svenska anläggningsbranschen för att med gemensamma krafter skapa ett forum för nödvändig förnyelse.

Lars Redtzer ska medverka i det branschråd för infrastrukturfrågor som Sveriges Byggindustrier kommer att ta initiativ till. Branschrådet ska fungera som en samtalspart gentemot de stora beställarna,  och såväl medlemsföretag som övriga parter i branschen kommer att bjudas in.

Lars Redtzer tillträder kring månadsskiftet april/maj.