Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 24 2017
Senaste Nytt

Nordiska fastighetsinvesteringar ökade

Foto: Scx.hu
Foto: Scx.hu
Publicerad av
Henrik Ståhl - 25 apr 2012

Investeringstakten på den europeiska marknaden för kommersiella fastigheter avtog i början av 2012, vilket till stor del rör sig om en säsongsmässig dämpning av aktiviteten, enligt färska undersökningar från CBRE.

Den nordiska regionen var enligt undersökningen ett anmärkningsvärt undantag från den allmänna uppbromsningen av fastighetsinvesteringarna i hela Europa. Där ökade aktiviteten med nästan 50 procent under det första kvartalet 2012 jämfört med motsvarande kvartal 2011. Regionen fortsätter alltså att vara populär bland riskobenägna fastighetsinvesterare. Det är värt att notera att aktiviteten är jämnt spridd i hela regionen med en ökning från år till år på de mindre nordiska marknaderna i Norge, Danmark och Finland. I Norge var aktiviteten exceptionellt hög under det första kvartalet 2012 med 2,2 miljarder euro. Norge gick därmed om Sverige – som annars brukar vara den mest likvida marknaden – som det nordiska landet med den mest aktiva marknaden.

– De nordiska marknaderna blir alltmer aktiva, säger Jonathan Hull, Head of EMEA Capital Markets hos CBRE. De offentliga finanserna är gynnsamma där jämfört med i övriga Europa och detsamma gäller för utsikterna till ekonomisk tillväxt. Den stabila ekonomin har fått ett ökande antal utländska köpare att söka sig till regionen. Sverige fortsätter att vara det främsta målet för många investerare och vi ser också ett stigande intresse på andra nordiska marknader.

Investeringarna på marknaden för kommersiella fastigheter i Europa uppgick till knappt 24 miljarder euro under årets första kvartal. Det är en minskning av aktiviteten med 31 procent jämfört med det sista kvartalet 2011 och en minskning med 18 procent jämfört med det första kvartalet 2011. Omsättningen under kvartalet låg på ungefär samma nivå som under det första kvartalet 2010.