Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, sep, 23 2017
Senaste Nytt

Midroc utvecklar stort projekt i Malmö

Bild: BIG
Bild: BIG
Publicerad av
Henrik Ståhl - 27 apr 2012

Midroc Property Development har tecknat avtal med grundarna till World Village of Women Sports i Malmö avseende utveckling av ett världsunikt forsknings- och utvecklingscenter för kvinnors idrott och hälsa samt cirka 400-450 bostäder i centrala Malmö.

World Village är ett stort och omfattande byggprojekt i Malmö och en investering på över två miljarder kronor. Grundarnas, Kent Widding Persson och Dan Olofsson, uttalade ambition har varit att få in en delägare och erfaren partner som kan driva och ansvara för byggprojektet samt dela de finansiella riskerna. Genom Midroc Property Development har denna ambition fått en mycket bra lösning.

Ytterligare steg återstår innan spaden kan sättas i marken. Samtidigt, när frågan om bygg- och fastighetspartner nu är löst, kan projektet gå in i en mer konkret fas. Markanvisningsavtalet med Malmö Stad ska omsättas i slutliga förvärvs/tomträttsavtal.  Detaljplanen som redan varit utställd ska beslutas. Även Malmö Högskolas nuvarande upphandling av lokaler för den idrottsvetenskapliga verksamheten är fortsatt avgörande för projektet.

Fakta Geografiskt område: Hästhagens idrottsplats, Malmö Total byggyta: ca 100 000 kvm BTA Fastighetsutvecklingendrivs av bolaget H-Hagen AB som till 50 procent ägs av grundarna Kent Widding Persson och Dan Olofsson via egna bolag och till 50 procent av Midroc Property Development AB. Kommersiella ytor, etapp 1: ca 28 000 kvm BTA (sportytor, lokaler för träning, testning, forskning, utbildning, rehabilitering, vård, konferenser, och övriga kommersiella ytor) Bostäder, ca 400-450 stycken Beräknad total investering: ca 2,3 miljarder kronor. Projektet kommer att etappindelas.

Det konceptuella drivs av World Village of Women Sports AB, vd är Malin Eggertz Forsmark. Till det finns knutet en stiftelse som leds av Per Nilsson, ordförande för Centrum för Idrottsforskning, samt ett internationellt vetenskapligt råd under ledning av professor Bengt Saltin.

Projektet har gestaltats av den danska arkitektbyrån, Bjarke Ingels Group, BIG