Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, okt, 24 2017
Senaste Nytt

Facebooks europeiska datacenter byggs i Luleå

Bild: Facebook
Bild: Facebook
Publicerad av
Henrik Ståhl - 02 maj 2012

På Porsön, i anslutning till Luleå tekniska universitet, bygger Facebook sitt första datacenter på Europeisk mark. Servarna i det 28 000 kvadratmeter stora datacentret, vars första etapp beräknas kunna tas i drift i december 2012, kommer att serva drygt 800 miljoner Facebookanvändare.

Facebooks anläggning på Porsön är den första av tre planerade datacenter i Luleåområdet. Byggnationen präglas av Facebooks strikta energikrav med målsättningen att guldcertifieras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED.- Datacentret, som fått projektnamnet LLA 1, har vuxit fram i snabb takt. Arbetet påbörjades i oktober och hittills har vi hunnit bli klara med urschaktningen samt återfyllnaden för byggnaden, som kommer att bli 317 meter lång, 50 meter hög och 100 meter bred där den är som allra bredast, säger Tony Abrahamsson, byggchef på totalentreprenören NCC.

28 000 kvadratmeterNCC är totalentreprenör för projektet, som bedrivs i samarbete med de amerikanska byggbolagen Fortis och DPR. Den första serverhallen är på 28 000 kvm och är indelad i fyra sektioner. Del A ska vara i drift den 17 december 2012 och del B den 17 mars 2013. Hallarna kommer att sysselsätta 50 personer när de är i drift. Facebooks ambition är att datahallen på Porsön ska hålla samma kvalitetsnivå som bolagets datahallar i USA.

Bygget av Facebooks nya datacenter kommer ske i tre tapper. När det är klart kommer anläggningen bestå av tre serverhallar med en yta på totalt 84 000 kvadratmeter, motsvarande drygt elva normalstora fotbollsplaner. Den första byggnaden planeras kunna driftsättas i december 2012. Luleås kalla klimat kommer minska behovet av elektricitet för att kyla serverhallen.

God tillgång på vattenkraft- Luleås klimat lämpar sig väl för kylningen av serverhallarna. Den nya anläggningen ligger en kvarts bilresa från Luleå flygplats, vilket bidrog till valet av plats. Ytterligare en bidragande faktor var den goda tillgången på vattenkraft. Två nya ställningsverk kommer att byggas i anslutning till serverhallen. Dessutom tillkommer två nybyggda generatorer, vilket bidrar till en hög driftsäkerhet säger Tony Abrahamsson.

I början av januari var i princip alla fundament klara, medan byggnadens stålstomme hade monterats till en tredjedel. Ytterväggarna och yttertaken var påbörjade. I början på april räknar man med att komma igång med installationsarbetena, som står för drygt femtio procent av det totala projektet.- Vi räknar med att installationsarbetet kommer att vara intensivt fram till slutet av september. Därefter inleds en omfattande testverksamhet som ska garantera anläggningens driftsäkerhet. Testverksamheten pågår ända fram till den sjuttonde december, då den första delen av datacentret driftsätts, säger Tony Abrahamsson.

Utmaning- anpassa anläggningen till svenskt klimatFacebooks datacenter kommer att kylas med hjälp av utomhusluft som vid behov blandas med inomhusluft för att den ska uppnå rätt temperatur. I byggnadens undertak byggs ventilationskanaler som bidrar till att luften håller rätt temperatur, oavsett årstid.

Facebooks svenska bolag Pinnacle köpte tomten av Luleå kommun. Man började med att avverka skogen, för att därefter låta NCC påbörja markarbetena. Arkitekt för projektet är Sweco Architects.- Vår stora utmaning är att anpassa anläggningen till det svenska klimatet, till vår kultur och till våra byggtraditioner. Projektet har även höga ambitioner inom BIM- och miljöområdet och där kan vi vara med och bidra med vår kunskap, säger Anna-Brita Krakenberger, arkitekt på Sweco.

FaktaByggherre: Pinnacle Sweden

Totalentreprenör: NCC

Arkitekt: Sweco Architects

Omfattning: 28 000 kvm

Tidsram: Byggstart oktober 2011, första etappen beräknas stå klar i november 2012

Byggkostnad: 800 mkr