Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, okt, 24 2017
Senaste Nytt

Avslag för överklaganden av nya Slussen

Bild: Foster + Partners och Berg Arkitektkontor
Bild: Foster + Partners och Berg Arkitektkontor
Publicerad av
Henrik Ståhl - 03 maj 2012

Länsstyrelsen i Stockholms Län har i dag fattat beslut om att avslå samtliga överklaganden av nya Slussen i Stockholm. Totalt hade detaljplanen överklagats av 205 personer. – Enligt vår bedömning kommer ingen av dem som överklagat kommunens beslut att drabbas negativt i så stor omfattning att det utifrån plan- och bygglagen motiverar att detaljplanen upphävs, säger länsassessor Carina Johansson till Länsstyrelsens webbplats.

Den 12 december förra året antog kommunfullmäktige i Stockholms stad en detaljplan för ombyggnad av Slussen. 

Detaljplanen överklagades till Länsstyrelsen av 205 personer. 45 av dessa är ”berörda” av frågan i lagens mening – och har därmed rätt att överklaga.  

– Bara den som bor i det aktuella området, eller har någon slags verksamhet där, har rätt att överklaga. Det räcker inte med att vistas i området, säger Carina Johansson som tillsammans med en kollega handlagt frågan på Länsstyrelsens avdelning för rättsliga frågor.  

– Vi har i vår granskning inte hittat några formella fel som gör att detaljplanen ska upphävas. Och enligt vår bedömning kommer ingen av dem som överklagat kommunens beslut att drabbas negativt i så stor omfattning att det utifrån plan- och bygglagen motiverar att detaljplanen upphävs, säger Carina Johansson.  

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.