Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, maj, 19 2019
Senaste Nytt

Mödan värd för Hufvudstaden

Advokatbyrån Vinge får en trappa ner till det egna biblioteket. Bild: Wingårdhs
Advokatbyrån Vinge får en trappa ner till det egna biblioteket. Bild: Wingårdhs
Femmanhuset är centralt placerat som en del av affärscentret Nordstan i Göteborg. Foto: Sweco
Femmanhuset är centralt placerat som en del av affärscentret Nordstan i Göteborg. Foto: Sweco
Glasfasaden generar ljusinsläpp. Bild: Wingårdhs
Glasfasaden generar ljusinsläpp. Bild: Wingårdhs
Publicerad av
Henrik Ståhl - 30 maj 2012

Då fastighetsbolaget Hufvudstaden beslöt om en påbyggnad av Femmanhuset gjorde de det allt annat än enkelt för sig. Så här, i slutet av byggprocessen, ser man tillbaka på ett komplicerat men färdigställt byggprojekt.

 Femmanhuset, som är en del av affärscentret Nordstan i Göteborg, har renoverats. Ovanpå fastigheten, ursprungligen byggd 1972, finns en glasfasad som skiljer de två nybyggda våningsplanen från den ursprungliga tegelfasaden. En glasfasad framtagen i tät dialog mellan Hufvudstaden, Göteborgs Kommun och Stadsbyggnadskontoret. Invändigt har en 5100 kvm modern kontorsyta skapats. Bland hyresgästerna finns advokatfirman Vinge och Carat/Vizeum som får utsikt över Göteborg. - Lokalerna tillhör de mest exklusiva och moderna i stadskärnan av Göteborg med närhet till shopping, parkering och kommunikation, säger Daniel Massot, chef för Affärsområde Göteborg på Hufvudstaden.

Besvärlig arbetsplatsDet är inte utan besvärliga omständigheter som en byggnation ovanpå en centralt belägen fastighet likt Femmanhuset utförts. Att minimera störningar samt garantera säkerheten för 37 milj. årliga besökare till Nordstan liksom för befintliga hyresgäster och projektmedarbetarna, var uttalade mål. Hufvudstadens projektledningsorganisation, Protek Projektstyrning, kom att arbeta nära byggentreprenören Peab för att hantera och genomföra ett komplext byggprojekt. Utvärderingsprocessen av flera anbudsgivare genomfördes noggrant och Peab presenterade den mest lämpliga helheten vad gäller ekonomi, tider, genomförandeplan liksom en passande organisation. Avgörande för byggprocessen var goda logistiska lösningar. Peabs kom att utse en logistikansvarig att organiserad upp alla transporter med flaggvakter samt schemaläggning av leveranser. Ett arbete som delvis fick förläggas på kvällar och nätter var en del gods fick levereras med hjälp av helikopter då kranens räckvidd inte räckte till. - Detta projekt är nog ett av de tuffare och mer krävande byggprojekten som genomförts i Göteborgsregionen under 2000-talet. Det viktiga i den här typen av riktigt komplexa projekt är att projektledningsorganisationen och byggentreprenören förstår beställarens krav och mål samt tar hänsyn till befintliga verksamheter, berättar Daniel Massot.

Ventilations- och hissbyteI arbetet kom Hufvudstaden att besluta om att byta samtliga hissar i fastigheten till nya moderna hissar. Ett arbete som givetvis kom att genera ytterligare logistiska utmaningar. Av extra känslig art sågs även ventilationsbytet där samtliga 51 åldersstigna aggregat byttes mot 23 moderna och energieffektiva. Bytet genomfördes med full verksamhet i fastigheten vilket riskerade att upplevas som påfrestande för såväl hyresgäster som allmänhet. Därför kom en speciell projektgrupp att skapas där GICON Installationsledning AB och Wikström VVS- kontroll lade fram en detaljplan vilken resulterade i ett planerat arbete med gott resultat.

Tekniska lösningar med god kvalitéDet var av stor vikt att förhindra vatteninträngning då taket skulle rivas. Genom tekniska lösningar förlängdes pelarna i fastigheten och noggranna tätningar gjordes. Således kunde stomme, tak och fasader monteras utan att yttertaket revs. Denna lösning möjliggjorde för byggnation av de nya våningarna utan att ta bort det gamla taket och därmed riskera tätskiktet. Vatteninträngningen minimerades liksom provisoriska tätningar, och osäkra vädertätningskonstruktioner uteslöts.

Peabs genomförandeplan bestod även av ett alternativt bjälklag för att minimera lasterna och därmed minska behovet av förstärkningarna i fastigheten. Företagets förtillverkade yttertakselement garanterade likaså en smidigare montering. - Mindre förstärkningar i de nedre planen innebär mindre störningar hos hyresgästerna vilket var ett viktigt mål för Hufvudstaden, berättar Carl Hagman projektchef på PEAB.

Energi och miljö i fokusDet stod tidigt klart att det genom rätt val kunde göras stora besparingar på energiförbrukningen. Ett klimatskal med god värmeisolering och begränsade köldbryggor konstruerades. Fönsterkvalitet med solavskärmning optimerades för att minimera kylbehovet men samtidigt uppfylla kraven på god dagljustillgång. Energieffektiva luftbehandlingsinstallationer med effektiv värmeåtervinning generar med ett modernt värme-, kyl- och luftbehandlingssystemen stora vinster. Genom en fortlöpande driftoptimering garanteras rätt inomhusklimat. På samma vis ses intelligent belysning styras av närvarogivare, tidkanal samt ljusreglering. Hufvudstaden förbereder en ansökan om certifiering av Green Building för hela fastigheten om ca 45000 kvm bestående av både kontor och butiker.- Hufvudstaden har alltid ett stort fokus på energi- och miljöfrågor och i detta projekt har vi utvärderat olika system för att säkerställa den bästa kvaliteten i kombination med förbrukning, miljöaspekt, livslängd och kostnad, berättar Daniel Massot.

FaktaFemmanhuset är en del av affärscentret Nordstan i Göteborg med omkring 37 milj. besökare om året. Påbyggnaden har inneburit att fastigheten fått två nya våningsplan med moderna kontorsytor på 5100 kvm. Samtliga hissar har ersatts liksom fastighetens ventilationssystem och värme- och kylsystem. Arbetet kantades av stora logistiska svårigheter vilket krävde en noggrann genomförandeplan. Som ett resultat av ett medvetet energibesparande arbete ska Hufvudstaden idag förbereda en ansökan om certifiering av Green Building för hela Femmanhuset.

 

Annons

Annons

Annons