Mötesplatsen för dig inom bygg- och fastighetsbranschen, jun, 25 2019
Senaste Nytt

Potsdams och Berlins stadsslott uppstår på nytt

Återuppbyggandet av Potsdams stadsslott framskrider förhållandevis snabb. De flesta av stadens invånare hade inte räknat med att projektet gick att förverkliga bland annat på grund av de höga kostnaderna. Bygget har dock finansierats till stor del genom privata donationer. Foto: Landtag Brandenburg)
Återuppbyggandet av Potsdams stadsslott framskrider förhållandevis snabb. De flesta av stadens invånare hade inte räknat med att projektet gick att förverkliga bland annat på grund av de höga kostnaderna. Bygget har dock finansierats till stor del genom privata donationer. Foto: Landtag Brandenburg)
Det snart färdigbyggda stadsslottets södra fasad med parlamentsbyggnaden. Foto: Landtag Brandenburg)
Det snart färdigbyggda stadsslottets södra fasad med parlamentsbyggnaden. Foto: Landtag Brandenburg)
-	Bredvid det återuppbyggda stadsslottet restaureras även Potsdams Museum från samma tidsepok som ursprungliga slottet. Foto: Markku Björkman)
- Bredvid det återuppbyggda stadsslottet restaureras även Potsdams Museum från samma tidsepok som ursprungliga slottet. Foto: Markku Björkman)
Publicerad av
Henrik Ståhl - 27 jun 2012

En ny trend gör sig gällande idag i historiska tyska städer. Det gäller speciellt städer där oskattbara historiska byggnader förstördes under Andra världskrigets bombningar. Och det är gott om sådana. Inom de närmaste åren återuppbyggs Berlins gamla stadsslott i dess ursprungliga stil i stadens centrum. Historiska garnisonsstaden Potsdam, sydväst om den tyska huvudstaden, har dock kommit betydligt längre.  Stadens återuppbyggda kungliga slott, vars ruin raserades efter kriget, blir färdigt redan nästa år då delstaten Brandenburgs parlament flyttar in i denna nygamla barockbyggnad.

Byggandet av Potsdams stadsslott inleddes vid  torget Alte Markt under 1500-talets sista år. Senare under 1600-talet förfärdigades stadsslottet av "den store kurfursten", Fredrik Vilhelm,

För en tillfällig besökare blir det allt svårare att hitta krigets spår i Potsdam, trots att staden bombades så sent som 14 april 1945 av de allierade. Då lades stora delar av staden i ruiner, bland annat Garnisonskyrkan samt Alte Markt med stadsslottet, Nikolaikirche och rådhuset.

Sanssouciparken med sina slott Sanssouci och Neues Palais, som har idag lockar till sig flera miljoner turister varje år, klarade sig utan större skador. Det måleriska lustslottet Sanssouci med sina fontäner och vinterrasser, där redan Fredrik den Store vandrade, bjuder på en praktfull syn liksom allén till det så kallade Nya palatset, som är det sista stora slottet i preussisk barockstil.

I år blir det 300 år sedan Fredrik den Stores födelse. Det är framför allt han som eftervärlden bör tacka för nästan alla Potsdams fenomenalt vackra byggnadsverk. Det är inte svårt att räkna ut varför kurfurstar, kungar och kejsare valde att bygga sina residens uträknat i Potsdam. Alla har de vandrat under århundraden genom parken i Sanssouci, en park som hör till en av de mest betydelsefulla och största parkanläggningarna i Europa.

RivningsvågEfter kriget hamnade staden i den ryska sektorn, och den kommunistiska östtyska regeringen försökte medvetet radera ut minnet av Preussens storhetstid genom att riva bombade byggnader i stället för att bygga upp dem. På så sätt försvann såväl Garnisonskyrkan som stadsslottet ur stadsbilden.

Framför kyrkan Nikolaikirche låg tidigare stadsslottet, som ny håller på att återuppbyggas.

Slottet Cecilienhof i Potsdam var platsen för Potsdamkonferensen 1945 där de allierade beslutade om Tysklands indelning i fyra sektorer.

Potsdams kulturlandskap med sina palats och parker upptogs 1990 på Unescos världsarvslista och är ett mycket populärt turistmål. Det utgör det bästa beviset på de flesta människor hellre vistas bland gamla historiska byggnader under semester än att vara omgivna av sterila, moderna opersonliga fasader av glas, typ Stockholms Waterfront.

I och med Tysklands återförening 1990 blev Potsdam huvudstad i delstaten Brandenburg, varpå staden började restaureras.

En färsk opinionsundersökning i Potsdam visar att 80 procent av invånarna vill att historiska byggnader restaureras, bevaras och i möjligaste mån även återuppbyggs i gammal stil. År 2005 beslutade man att återuppbygga såväl Garnisonskyrkan som stadsslottet.

Garanterad turistmagnetFöreträdare för turistbranschen i Potsdam och Brandenburg ställde sig från första början uttalat positiva till en återuppbyggnad av Potsdams stadsslott. Ändå var det många även i Potsdam som ifrågasatte beslutet om att återuppbygga stadsslottet.

De höga kostnaderna för slottsbygget ledde i början till en del kontroversiella, debatter men genom att förespråkarna hänvisade ständigt till framtida potentiella intäkter kunde denna fråga i någon mån skjutas åt sidan.

Framförallt när privata donationer började strömma in, visade det sig dock ganska snabbt att förespråkarna utgjorde en stor majoritet i denna fråga.- Den tidigare noggrant restaurerade gamla stadsdelen längs Potsdams gågata  och det så kallade Holländska kvarteret har sedan länge lockat till sig turister från hela världen.  Däremot har det hittillsvarande Alte Markt gett besökarna ett ytterst negativt intryck. Ett varuhus från DDR-tiden som präglat den öppna platsen har stått tomt de senaste åren. Nu när slottet återuppstår kommer byggnaden att rivas. Därmed höjs platsens potentiella marknadsföringsvärde enormt i och med att den ersätts med ett nytt historiskt slott, förklarar Informationschefen för Brandenburgs delstatsparlament, Stefan Rabe.

Enligt honom hade återuppbyggnaden av slottet inte varit möjligt utan mycket generösa donationer från företag och framför allt från några få privata donatorer. En av dem, den extremt historieintresserade industrimannen, Hasso Plattner, har hittills skänkt drygt 180 miljoner kronor till slottsprojektet.- Återuppbyggnaden av slottet är en verklig byggnadsteknisk utmaning. Många av de ursprungliga historiska elementen har redan tillfogats . En av de första skulpturerna, som under drygt trettio år förvarades i Berlin, återvände strax före årsskiftet till sin ursprungliga plats, berättar Stefan Rabe.

Den historiska slottsfasadens första dekoration har därmed placerats på sin rätta plats. Det rör sig om en restaurerad sandstensskulptur från 1700 - talet som ska pryda slottets portal. Privatpersonen, Hans-Jürgen Zippel, som var född i Potsdam, men som idag bor i södra Tyskland, donerade 60 000 euro för att denna vackra skulptur kunde restaureras.

Ett lyft för stadsbildenDelstaten Brandenburgs parlamentspresident Fritsch uppmanar invånarna att delta med ytterligare mindre och större donationer till återupprättandet av andra delar av Potsdams centrum. Bredvid stadsslottet håller man på att restaurera även stadens gamla museum och kyrkan Garnisonskirche.

Stadsslottets förespråkare drar paralleller till Dresden där rekonstruktionen av historiska kyrkan Frauenkirche, har fått stor uppmärksamhet och bidragit till en tjugoprocentig ökning av besökstalen på tio år.  

Att dra paralleller till Dresden är naturligt, även om det för Potsdams del främst handlar om att stadslandskapet som helhet blir mer attraktivt. Eftersom slottet kommer att användas av delstatsparlamentet blir det inte primärt ett ”musealt” besöksmål. Däremot blir det ett odiskutabelt ett lyft för exteriören.

Turismen i Potsdam har en absolut nyckelroll eftersom inkomster från besökare har mycket stor betydelse för stadens och regionens inkomster. Ökande besökstal ger positiva effekter på hotell- och restaurangbranschen, transportsektorn och detaljhandeln, vilket i slutändan ökar skatteintäkterna.

När man i det här sammanhanget använder historiska monument och historiska minnen som exempelvis ett återuppbyggt stadsslott anses det i vid mening handla om ett kommersiellt historiebruk.

Dessutom betraktas historisk arkitektur allmänt som identitetskapande, vilket också gäller in högsta grad i Potsdam där man hellre tänker sig tillbaka till Preussenkonungen, Fredrik den Stores, glansfulla dagar än till Tredje Rikets ödesdigra år.

Därför var beslutet av att använda stadsslottet i Potsdam till säte för delstatsparlamentet mer än genialt. Det passar väl in i ett traditionellt koncept, som gör slottet till ett representativt regionalt maktcentrum i en modern demokrati.

 

FaktaByggherre:  BAM Tyskland GmbH , ett dotterbolag till det holländska BAM Group . Den enda sista kvarvarande konkurrenten, Ed Züblin AG från Stuttgart hoppade av i sista moment. Vad allmänheten inte visste förrän vid byggstarten : Det nygamla slottet ritades av arkitektkontoret,  Peter Kulka Arkitektur (London / Köln) Återuppbyggnaden kommer att kosta 120 miljoner euro och slottet skall vara färdigt 2013.

Källa: tyska BauNetz

 

Annons

Annons

Annons